Τροπολογία Α. Μιχαηλίδη: Απευθείας εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση των Αναγκαστικών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Τροπολογία Α. Μιχαηλίδη: Απευθείας εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση των Αναγκαστικών Αγροτικών Συνεταιρισμών

Τροπολογία-προσθήκη κατέθεσε ο βουλευτής Χίου και Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ανδρέας Μιχαηλίδης, με θέμα: «Απευθείας εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση των Αναγκαστικών Αγροτικών Συνεταιρισμών» στο σ/ν: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

«Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Θέμα: «Απευθείας εκλογή αντιπροσώπων προς τη Γενική Συνέλευση των Αναγκαστικών Αγροτικών Συνεταιρισμών»

A. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη ρύθμιση η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α’ 52) τροποποιείται, προκειμένου η αρμοδιότητα της εκλογής των αντιπροσώπων των Αναγκαστικών Αγροτικών Συνεταιρισμών της παρ. 5 του άρθρου 36 του ίδιου νόμου, σε συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχουν, να ασκείται από την Γενική Συνέλευση των μελών του ΑΣ. Η προτεινόμενη διάταξη διατηρεί το υφιστάμενο, εδώ και άνω των ογδόντα ετών, καθεστώς λειτουργίας της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, το οποίο είναι άμεσα συνυφασμένο με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των ως άνω πρωτοβάθμιων Αναγκαστικών Συνεταιρισμών που την απαρτίζουν και το οποίο θα διαταρασσόταν από την επικείμενη έναρξη ισχύος του Ν.4673/2020.

B. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α’ 52), τροποποιείται ως εξής:
    «3. ….. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τους αντιπροσώπους του ΑΣ σε συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές εταιρίες ή σε νομικά πρόσωπα, στα οποία συμμετέχει ο ΑΣ, με την επιφύλαξη των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών της παρ. 5 του άρθρου 36 του παρόντος, στους οποίους η ως άνω αρμοδιότητα ασκείται από την Γενική Συνέλευση των μελών τους.»

Αθήνα 1 Μαρτίου 2022

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Μιχαηλίδης Ανδρέας

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro