Η ΑΣΠΙ για τον κανονισμό της Καθαριότητα του Δήμου Ικαρίας

Η ΑΣΠΙ για τον κανονισμό της Καθαριότητα του Δήμου Ικαρίας

Παρόλο που έχει ψηφιστεί ο Κανονισμός Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος από το 2020, η κατάσταση με τη διάθεση των αδρανών υλικών από εκσκαφές και κατεδαφίσεις είναι απελπιστική. Βλέπουμε όλοι μπάζα πεταμένα σε ρυάκια, στο δάσος και – στην καλύτερη περίπτωση – στους υπερκορεσμένους και παράνομους ΧΑΔΑ. Ζητάμε λοιπόν να εφαρμοστεί γενικά ο κανονισμός, και ειδικά το άρθρο 9 παράγραφος 4:

«Μπάζα και άλλα άχρηστα και αδρανή υλικά μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους. (…) Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι, ο Δήμος να ορίσει ανάλογους χώρους (παλιά νταμάρια, εγκαταλειμμένα εργοτάξια, τοποθεσίες χωματοληψίας), έτσι ώστε να δίνει διέξοδο στην διάθεση αυτών των προϊόντων της εκσκαφικής και οικοδομικής δραστηριότητας. Στους χώρους αυτούς θα είναι διακριτή και διαχωρισμένη η εναπόθεσή τους. Χωριστά τα χώματα από διανοίξεις δρόμων, οικοπέδων κλπ, που είναι χρήσιμα για επιχωματώσεις δρόμων από τον Δήμο ή ωφέλιμα για ενίσχυση καλλιεργειών από τους δημότες, και χωριστά τα «άχρηστα» προϊόντα κατεδαφίσεων, μπάζα και αδρανή υλικά. Ο Δήμος θα υποδείξει τέτοιους χώρους, έναν τουλάχιστον σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, και να προχωρήσει στην αδειοδότησή τους.»

Προκειμένου να προστατεύσουμε το περιβάλλον και με δεδομένη – ευελπιστούμε – την παύση λειτουργίας των ΧΑΔΑ, που σήμερα δέχονται με τον μεγαλύτερο όγκο αυτών των απορριμμάτων, θεωρούμε την εφαρμογή του Κανονισμού αναγκαία, εφόσον θα κλείσουν οι ΧΑΔΑ και δεν μπορεί να μετατραπεί το νησί σε «μπαζότοπο».

23/02/2022
για την ΑΣΠΙ
οι κοινοτικοί σύμβουλοι Αγίου Κηρύκου, Αγίου Πολυκάρπου, Ευδήλου, Ραχών
Μαρία Βασιλάρου
Ιωάννα Καζάλα
Αγγελική Κονταξοπούλου
Ιωάννης Τσάκαλος
Wim De Weerdt

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro