Ερώτηση του Κ.Βελόπολου για τις «Ασυντήρητες γέφυρες στην Ικαρία»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης ερωτάει τους υπουργούς εσωτερικών, υπόδομών και μεταφορών για το ζήτημα των ασυντήρητων γεφυρών στο νησί μας. Η ερώτηση εστιάζεται στις γέφυρες της Σκέψης στον Άγιο Κήρυκο και τη γέφυρα του Φυτέματος στον Εύδηλο.

Ερώτηση του Κ.Βελόπολου για τις «Ασυντήρητες γέφυρες στην Ικαρία»

Ωστόσο θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν και άλλες γέφυρες όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα στο νησί μας, όπως για παράδειγμα η γέφυρα της Χάλαρης. Η Ικαρία δυστυχώς διαχρονικά έχει πολλά και σοβαρά προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού της δικτύου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Όπως πληροφορηθήκαμε από κατοίκους Ικαρίας, ασυντήρητες και έως έναν βαθμό και ετοιμόρροπες θεωρούνται κάποιες γέφυρες της Ικαρίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι γέφυρες της Σκέψης (Άγιος Κήρυκος) και Φυτέματος (Εύδηλος). Κατά τα δηλωθέντα, εικόνες διάβρωσης σε αυτές παρατηρούνται, με συνέπεια ο «οπλισμός» αυτών (σιδερόβεργες) να είναι εμφανής, καθώς επίσης έχουν υποχωρήσει ή αποκοπεί τμήματα του σκυροδέματος αυτών. Τέλος, εικόνες διάβρωσης παρατηρούνται και στα προστατευτικά τσιμεντένια κιγκλιδώματα των γεφυρών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεστε όπως προβείτε αφενός στον στατικό έλεγχο των αναφερόμενων γεφυρών αλλά και του συνόλου της Ικαρίας (εφόσον τίθεται ζήτημα ασφαλείας και στις υπόλοιπες) και αφετέρου και κατ΄ επέκταση στην ανακατασκευή αυτών, προκειμένου να καταστούν απολύτως ασφαλείς για πεζούς και διερχόμενα οχήματα;

One thought on “Ερώτηση του Κ.Βελόπολου για τις «Ασυντήρητες γέφυρες στην Ικαρία»

  1. Γιατί προβάλονται φασίστες σε μια Καριώτικη σελίδα;

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock