Χρηματοδότηση Δήμου Χίου για τη διαχείριση αποβλήτων από τις προσφυγικές ροές

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε χρηματοδότηση ύψους 487.000 € προς τον Δήμο Χίου για προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων προερχόμενων από προσφυγικές ροές.

Ειδικότερα ο Δήμος χρηματοδοτείται  για την  προμήθεια:

  • ενός οχήματος τύπου γάντζου (hook lift)
  • ενός φορτωτή εκσκαφέα με αρπάγη
  • εννέα (9) απορριμματοκιβώτιων συμπίεσης 10 κ.μ. έκαστο και
  • ενός  απορριμματοφόρου χωρητικότητας 10 κ.μ.

Σχολιάστε Ελεύθερα