Στο Leader Αλιείας η επισκευή του Παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης

Με αποφάσεις της ΕΤΑΛ Λέσβου εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» του LEADER και οι δύο προτάσεις της και συγκεκριμένα η επισκευή του κτηρίου του παλαιού Λιμεναρχείου Μυτιλήνης για την δημιουργία Τοπικού Κέντρου Πληροφόρησης, συνολικού προϋπολογισμού 444.300 ευρώ και η επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 238.340 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο Παλαιό Λιμεναρχείο προβλέπεται να υλοποιηθούν έργα επισκευής-ανακατασκευής του κτηρίου, καθώς στο διάστημα που παραμένει κενό, έχει υποστεί μεγάλες φθορές.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου θα χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες ως Κέντρο Πληροφόρησης, όπου στους δύο ορόφους του θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ψηφιακής πληροφόρησης τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Στην επέκταση και βελτίωση των περιηγητικών διαδρομών του Δήμου Μυτιλήνης προβλέπονται, καθαρισμός μονοπατιών και τοπικές επεμβάσεις επί των μελετώμενων διαδρομών. Σήμανση και πινακίδες πληροφόρησης σε διασταυρώσεις, στις εισόδους της διαδρομής και στα σημεία ενδιαφέροντος.

Οι Υπηρεσίες του Προγραμματισμού και Τεχνικών του Δήμου Μυτιλήνης άμεσα θα προβούν στη δημοπράτηση των παραπάνω έργων.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα