Κ.Βελόπουλος:«Ανανέωση στις συμβάσεις των Συμβασιούχων Καθαριότητας των κτιρίων του ΟΑΕΔ»

Ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής λύσης προς τον υπουργό εργασίας για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των καθαριστριών των κτιρίων του ΟΑΕΔ και η απάντηση

Διαβάστε την ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής λύσης

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με όρους σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων και των αναγκών καθαριότητας των κτηρίων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ., προσελήφθη εποχικό προσωπικό με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Πρόκειται για πεντακόσια (500) άτομα τετράωρης απασχόλησης, 24/μηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας των κτηρίων του Ο.Α.Ε.Δ., εντός του Νομού Αττικής και των Νομών Αιτωλ/νίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Άρτας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ζακύνθου, Ηλείας, Ημαθίας, Ηρακλείου, Θεσπρωτίας Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Λακωνίας, Λάρισας, Λασιθίου, Λέσβου, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Πρεβέζης, Ρεθύμνης, Ροδόπης, Σάμου, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλώρινας, Φωκίδας, Χαλκιδικής, Χανίων και Χίου. Οι συμβάσεις των ως άνω εργαζομένων λήγουν στις 02/07/2021, ημερομηνία κατά την οποία, δεν προβλέπεται να εκλείψουν οι έκτακτες και επείγουσες περιστάσεις, που η χώρα αντιμετωπίζει στο σύνολό της, λόγω της πανδημίας του ιού «COVID-19», γεγονός που καθιστά απαραίτητη την παρουσία συνολικά του ως άνω προσωπικού καθαριότητας εντός των κατά τόπους κτηριακών δομών του Οργανισμού.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να παρατείνετε τις συμβάσεις εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων, προκειμένου να συνεχίσουν να συμβάλλουν τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία των κατά τόπους υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, όσον αφορά στην καθαριότητα στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών του σε συνθήκες πανδημίας;

Διαβάστε την απάντηση του αρμόδιου υπουργού κωστή Χατζηδάκη

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή, κ. Κ. Βελόπουλο , σας πληροφορούμε τα εξής:

Α.Οι προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας της ΣΟΧ1Α/2019 έγιναν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, το οποίο παραπέμπει στα άρθρα 5, 6 & 7 του ΠΔ 164/2004 .

Το άρθρο 6 του άνω ΠΔ ορίζει τα εξής :

“Συμβάσεις που καταρτίζονται διαδοχικώς και εκτελούνται μεταξύ του ίδιου εργοδότη και του ίδιου εργαζόμενου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας απαγορεύεται να υπερβαίνουν τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες σε συνολικό χρόνο διάρκειας της απασχόλησης, είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν του προηγούμενου άρθρου είτε συνάπτονται κατ’ εφαρμογήν άλλων διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας”.

Επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων οι οποίες έχουν υπογραφεί στα πλαίσια της ανακοίνωσης ΣΟΧ1Α/2019.

Σημειώνεται επίσης ότι στην εν λόγω ανακοίνωση έχει ορισθεί καταληκτική ημερομηνία η 2-7-2021 , η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ.

B. Με το αριθμ. 508/Δ1/145/01-03-2021 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ζητήθηκε η έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για την πρόσληψη στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριότητας, 4ωρης απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου όγδοου του ν.4506/2017, προκειμένου ο Οργανισμός να καλύψει τις ανάγκες καθαριότητας των υπηρεσιών του, δεδομένου ότι στις 02-07-2021 λήγουν οι συμβάσεις των ατόμων που απασχολούνται με την καθαριότητα.

Σχολιάστε Ελεύθερα