Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τη Νέα δομή της Βάστρια

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά το έργο της δημιουργίας νέας δομής στη Θέση Βάστρια της Λέσβου. Χθες κλήθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που αναρτήθηκε στη Διαύγεια οι 13 ιδιοκτήτες των ακινήτων να προχωρήσουν στην υπογραφή των συμβάσεων μίσθωσης γεωτεμαχίων.

Η διάρκεια των μισθώσεων ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης και θα λήγει την 31-12-2025. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς παράτασης των μισθώσεων, με την έγγραφη ενημέρωση των εκμισθωτών πριν την λήξη τους, για πέντε (5) επιπλέον έτη, με το ίδιο μίσθωμα και τους ίδιους όρους.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα