Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Διαδικτυακές ορκωμοσίες τεσσάρων Τμημάτων

Διαδικτυακές τελετές ορκομωσίας θα γίνουν σε 4 τμήματα του πανειστημίου Αιγαίου, δηλαδή στο τμήμα Γεωγραφίας, στο τμήμα κοινωνικής ανθρωπολογίας και Ιστορίας, στο τμήμα διοίκησης Επιχειρήσεων και στο τμήμα επιστήμης τροφίμων και διατροφής της σχολής περιβάλλοντος.

Η Πρυτανική Αρχή λοιπόν προσκαλεί στη Διαδικτυακή Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Πτυχίων του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00.

Επίσης προσκαλεί στη Διαδικτυακή Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Διπλωμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021 και ώρα 11.30 π.μ, καθώς και στη Διαδικτυακή Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Πτυχίων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, την Παρασκευή 28 Μαϊου 2021 και ώρα 10:00.

Τέλος προσκαλεί στη Διαδικτυακή Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων και Απονομής Πτυχίων του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος, την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00.

Σχολιάστε Ελεύθερα