Δελτίο τύπου του επάρχου Ικαρίας

Αποκατεστάθη πλήρως η βατότητα στο Επαρχιακό δίκτυο Αγίου Κηρύκου Φάρου –Αεροδρόμιο, απομακρύνθηκε η κατάπτωση, η πτώση βράχου και καθαρίστηκε το Επαρχιακό δίκτυο από τον Άγιο Κήρυκο έως το Αεροδρόμιο.

Η έκθεση που κατ’ εντολή της ΔΙΠΕ ανατέθηκε στο Νοσοκομείο της Ικαρίας σχετικά με το θέμα της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού παρεδόθη στην ΔΙΠΕ στις 31-12-2014 και έπεται η συνέχεια.

Την Τρίτη στις 3-2-2015 δημοπρατείται το έργο  οδοποιίας της νήσου Θύμαινας προϋπολογισμού 1.325.000€ είναι μια γιγαντιαία προσπάθεια της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Καλογήρου όπου απέδωσε καρπούς.

Μετά από πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου εντάχθηκε στις 22-1-2015 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον- Αειφόρος Ανάπτυξη » του ΕΣΠΑ το έργο Αποκατάσταση ΧΑΔΑ και προμήθεια-συνοδά έργα διαχειριστής στερεών αποβλήτων Δήμου Ικαρίας συνολικού προϋπολογισμού 2.345.000€. Εκδόθηκε σχετικό και αναλυτικό δελτίο τύπου από την Περιφέρεια και πιο συγκεκριμένα η πρόταση προς την Περιφέρεια έγινε από την Δημοτική Αρχή επί της δημαρχίας Χριστόδουλου Σταυρινάδη.

Σχολιάστε Ελεύθερα