Αίτημα του επάρχου για παρουσία ψυχιάτρου στο νοσοκομείο Ικαρίας

Με επιστολή του προς τις αρμόδιες αρχές και τους διοικητές των νοσοκομείων Σάμου και Ικαρίας ο έπαρχος Ικαρίας ζητά την παρουσία ψυχίατου στο νοσοκομείο του νησιού μας.

Η επιστολή του επάρχου έχει ως εξής:

Κύριε Διοικητά,

Το νησία της Ικαρίας και ιδιαίτερα το νοσοκομείο μας, στερείται από την παρουσία ψυχίατρου.

Παρακαλώ να δώσετε εντολή να προκηρυχτεί η ανάλογη θέση για το νοσοκομείο Ικαρίας.

Υπάρχει πρόβλημα χορήγησης πιστοποιητικών για κυνηγετικές άδειες, επίσης πρέπει να εξετάζονται επιλεγμένα τα βαριά περιστατικά, τα οποία δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να πάνε να εξετασθούν αλλού, και παραμένουν με μια αγωγή επί μακρόν χωρίς να γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και θεραπεία.

Κύριε διοικητά εως ότου δοθεί η εντολή προκήρυξης της θέσεως, παρακαλώ να έρχεται από την Σάμο έστω μια φορά τον μήνα, να συγκεντρώνονται τα περιστατικά και σε διάστημα παραμονής 2-3 ημέρες να εξετάζονται τα περιστατικά που κατ’ανάγκη πρέπει να αντιμετωπίζονται.

΄Οπως και παλαιότερα γινόταν με ιατρούς από Σάμο οι οποίοι κάλυπταν μς την διήμερη παρουσία τους ανάγκες στο νοσοκομείο Ικαρίας και τα κενά.

Σας γνωστοποιώ ότι από το νοσοκομείο Ικαρίας εξυπηρετούνται όλα τα νησιά της επαρχίας όπως οι Φούρνοι κια η Θύμαινα.

Ευχαριστώ και αναμένω τις δικές σας ενέργειες

Σχολιάστε Ελεύθερα