Βιοαισθητήρας υπόσχεται τηλεπαθητικές δυνατότητες στον άνθρωπο

Βιοαισθητήρες παρακολουθούν τα επίπεδα σακχάρου στα φυτά σε πραγματικό χρόνο

Ελληνικό «εργαστήριο τσέπης» για γρήγορα τεστ

Νέος καινοτόμος κυτταρικός βιοαισθητήρας για την υπερταχεία ανίχνευση του κορωνοϊού

Crumpled Graphene FET Biosensor for Detecting Early Stage Cancer

Boston University Researchers Explore Round-the-Clock Biosensors

Biosensor Sensitivity Enhanced Considerably by Moscow Institute Physicists

Liquid Metal Biosensors for Healthcare Monitoring

Glucose Biosensors Market is Estimated to Reach at a 3520 Million USD by the End of 2026

Βιοαισθητήρας που προειδοποιεί για έμφραγμα από το ΑΠΘ