Ο Δήμος Δυτικής Σάμου για την αντιπυρική περίοδο

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Σάμου πληροφορεί ότι από την Κυριακή 1 Μαΐου – 31 Οκτωβρίου 2022, αρχίζει η νέα αντιπυρική περίοδος.

Ο Δήμος Δυτικής Σάμου για την αντιπυρική περίοδο

Ένα από τα μέτρα προστασίας είναι και ο καθαρισμός των οικοπέδων. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης των Καρλοβασίων, των κοινοτήτων και των οικισμών του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όριά των, υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου να προχωρήσουν στην αποψίλωση και στην απομάκρυνση των ξερών χόρτων και άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων, που βρίσκονται μέσα σε αυτά. Σκοπός του είναι η αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ. αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ1301/18.3.2022/΄Β) και ο Ν.3852/2010 και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ.1 περ.26 εδαφ.β΄ του ανωτέρου Νόμου και των διατάξεων του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Σαμιακό βήμα

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro