CV-Στέφανος Καραπέτης

Εισαγωγή

Γεννήθηκα στην Αθήνα αλλά η πραγματική μου καταγωγή είναι από την Ικαρία. Τελείωσα το 2ο ΓΕΛ Γαλατσίου. Οι σπουδές μου μετά το Λύκειο καταγράφονται στη συνέχεια.

Εκπαίδευση

2019: Διδακτορικό στην Αναλυτική Χημεία στoυς Χημικούς Μηχανικούς, Ε.Μ.Π (Phd)

Θέμα:Ανάπτυξη πρότυπων βιοαισθητήρων για τον προσδιορισμό βιοτοξικών ουσιών στο γάλα και στο νερό

Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλαος Τζαμτζής

2014: Ολοκλήρωσα το μεταπτυχιακό μου στο τμήμα Ανόργανης Χημείας του ΕΚΠΑ (Msc)

Θέμα: Κατάλυση της Αντίδρασης Stille νανοσωματίδια Pd σταθεροποιημένα με πολυηλεκτρολύτες παραγόμενους με αμινοξέα

Επιβλέπων Καθηγητής: Σπύρος Κοΐνης

2012: Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Χημικό τμήμα Αθήνας (Bsc)

Εργασιακή εμπειρία

2023-Σήμερα: Εργάζομαι ως καθηγητής στην 2οβάθμια εκπαίδευση (λύκειο) (αναπληρωτής)

2021-2023: Συνεργασία με τα φροντιστήρια Αρνός

20212023: Ερευνητής στην IMD Laboratories (Συμμετοχή στο πρόγραμμα H2020-MSCA-RISE-2020 SAFEMILK, project No. 101007299)

2017-2018: Εμπορικός σύμβουλος στην AFCO-Aegean first company

2015-2016: Εργαστηριακός βοηθός στην Polaris Enviroment Ltd

Διδακτική εμπειρία

Τα έτη 2012-2014 κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών μου σπουδών εργάστηκα ως βοηθός στα εργαστήρια της Ανόργανης Χημείας στο δεύτερο έτος του Χημικού τμήματος Αθήνας. Τα έτη 2015-2016 εργάστηκα ως βοηθός στα εργαστήρια της Αναλυτικής και ανόργανης Χημείας στο πρώτο έτος του τμήματος των Χημικών Μηχανικών. Από το 2021 μέχρι σήμερα είχα συνεργασία με το φροντιστήριο Arnos με συγγραφή ερωτήσεων, διαφανειών και επίλυση θεμάτων για τις εφαρμογές τους και διδασκαλία μαθημάτων ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του φροντιστηρίου. Τον Σεπτέμβριο του 2023 διορίστηκα ως αναπληρωτής στην 2ο βάθμια εκπαίδευση (Λύκειο).

Ερευνητική εμπειρία

Τα έτη 2016-2018 έκανα την βασική μου ερευνητική εργασία για το Διδακτορικό μου στην ερευνητική ομάδα του Tibor Hianik, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Commenius της Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Σήμερα συνεχίζω την συνεργασία με τον καθηγητή μέσω του προγράμματος H2020-MSCA-RISE-2020 SAFEMILK, project No. 101007299 και όντας εργαζόμενος στην IMD Laboratories. Oι χώρες που συμμετέχουν στο safemilk project είναι η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σλοβακία. Ακολουθεί η λιστα των ταξιδιών (Secondments) που έχω πάει εγώ.

Secondments με το πρόγραμμα H2020-MSCA-RISE-2020 SAFEMILK, project No. 101007299

 • 20-9/19-11-2022:Ερευνητική εργασία στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με τίτλο Assay development for detection of tetracycline with methylene-blue modified aptamers (cerificate)
 • 15-6/30-07-2022:Ερευνητική εργασία στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας με τίτλο Assay development for detection of tetracycline with methylene-blue modified aptamers (cerificate)
 • 30-5/15-06-2022:Ερευνητική εργασία στην Mπρατισλάβα της Σλοβακίας με τίτλο Development of electrochemical aptasensors for detection of penicillin (cerificate)
 • 12-1/13-04-2022:Ερευνητική εργασία στην Mπρατισλάβα της Σλοβακίας με τίτλο Development of electrochemical aptasensors for detection of penicillin (cerificate)

Σημαντικά ερευνητικά επιτεύγματα

 1. Η δημιουργία ενός καινοτόμου Απτοαισθητήρα για την ανίχνευσης της Αφλατοξίνης (Μ1) στο γάλα
 2. Η δημιουργία ενός βιοαισθητήρα ροής (Flow injection) για την ανίχνευση της τοξίνης της Χολέρας στο νερό
 3. Η δημιουργία ενός καινοτόμου Απτοαισθητήρα για την ανίχνευσης της Πενικιλίνης στο γάλα
 4. Η δημιουργία ενός καινοτόμου Απτοαισθητήρα για την ανίχνευσης της Τετρακυκλίνης στο γάλα

Άλλες επιστημονικές γνώσεις

 1. Γνώση τεχνικών της αναλυτικής Χημείας:Cyclic Voltammetry (CV), Differential Pulse Voltammetry (DPV) και Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS)
 2. Γνώσεις γύρω από τις τεχνικές που εφαρμόζονται στους ηλεκτροχημικούς βιοαισθητήρες

Πιστοποιήσεις- Σεμινάρια

Σεμινάριο:Εισαγωγή στην Python από το  Mathesis.cup.gr (2020)

Αγγλικά: Εξαιρετική γνώση (Examination for the Certificate of Proficiency in English, Michigan University) (C2) (2015)

Γνώσεις υπολογιστή:ECDL Core (M01-M07) (2013)

Πιστοποιητικό Οινολογίας: Από το χημικό τμήμα Αθήνας σύμφωνα με τον νόμο 1697/1987 (2012)


Ερευνητικά στατιστικά (03-12-2023)

Στην έρευνα

Google Scholar;635 Citations, h-index:14, i10 index: 16

Scopus: 421 Citations by 372 documents, h-index: 11

Researchgate : Research interest: 513,7, 535 Citations,h-index: 13

Clarivate : Sum of times cited 340, h-index: 10, Total publications:18, Citing Articles:298


Άρθρα σε peer Review Περιοδικά (18)

Πρώτο όνομα (3)

Karapetis S, Bousiakou LG, Developing a Sensitive Method for the Electrochemical Determination of Tetracycline Using MB-Tagged Aptamers on Gold Electrode Substrates , Eng. Proc. 2023, 35(1), 38

Karapetis S, Hianik T and Nikolelis D; Label-Free and Redox Markers-Based Electrochemical Aptasensors for Aflatoxin M1 DetectionSensors, 2018, 18 (12), 4218.

Karapetis S, Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D, Tzamtzis N and Psaroudakis N; Development of an Electrochemical Biosensor for the Rapid Detection of Cholera Toxin Based on Air Stable Lipid Films with Incorporated Ganglioside GM1 Using Graphene ElectrodesElectroanalysis, 2016, 28(7),1584-1590.

Άρθρα 2020 (1)

Bousiakou LG, Karapetis S; Determination of Au Film Thiolation and Silane Bonding Onto SiO2 Films Within the Frame of Biosensor Surface Functionalization – an Analysis of Best Practices and Techniques, Croatica Chemica Acta, 2020, 93 (1).

Άρθρα 2019 (1)

Bousiakou LG, Gebavi H, Mikac L, Karapetis S and Ivanda M; Surface Enhanced Raman Spectroscopy for Molecular Identification- a Review on Surface Plasmon Resonance (SPR) and Localised Surface Plasmon Resonance (LSPR) in Optical Nanobiosensing, Croatica Chemica Acta, 2019, 92 (4).

Άρθρα 2018 (5)

Nikoleli GP, Karapetis S, Nikolelis D, Siontorou CG and Nikoleli MT; A Nanosensor for the Rapid Detection of Cholera Toxin Using Graphene Electrodes with Incorporated Polymer Lipid Films, Nanomedicine & Nanotechnology Open Access, 2018, 3(2), 000137.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Nikoleli MT and Karapetis SThe Application of Lipid Membranes in BiosensingMembranes, 2018, 8(4), 108.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG and Nikolelis MT and Karapetis SPotentiometric Biosensing Applications of Graphene electrodes with Stabilized Polymer Lipid MembranesChemosensors, 2018, 6(3), 25.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG and Nikolelis MT and Karapetis SApplication of Biosensors Based on Lipid Membranes for the Rapid Detection of ToxinsBiosensors, 2018, 8(3), 6.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG and Karapetis S;Lipid Membrane Nanosensors for Environmental Monitoring: The Art, the Opportunities, and the ChallengesSensors, 2018, 18(1), 284.

Άρθρα 2017 (4)

Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D and Karapetis SArtificial Lipid Membranes: Past, Present, and FutureMembranes, 2017, 7(3), 38.

Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D, Bratakou S, Karapetis S and Tzamtzis N; Biosensors Based on Lipid Modified Graphene MicroelectrodesCarbon, 2017, 3(1), 9.

Siontorou CG, Keramidas VT, Nikoleli GP, Nikolelis D, Karapetis S, Bratakou S and Tzamtzis N; Nano-enabled medical devices based on biosensing principles: technology basis and new conceptsAIMS Materials Science, 2017, 4(1), 250-266.

Bratakou S, Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D, Karapetis S and Tzamtzis N; Development of an Electrochemical Biosensor for the Rapid Detection of Saxitoxin Based on Air Stable Lipid Films with Incorporated Anti-STX Using Graphene ElectrodesElectroanalysis, 2017, 29(4), 990-997.

Άρθρα 2016 (3)

Siontorou CG, Georgopoulos KN, Nikoleli GP, Nikolelis D, Karapetis S and Bratakou S; Protein-Based Graphene Biosensors: Optimizing Artificial Chemoreception in Bilayer Lipid MembranesMembranes, 2016, 6 (3), 43.

Bratakou S, Nikoleli GP, Siontorou CG, Karapetis S, Nikolelis D and Tzamtzis N; Electrochemical Biosensor for Naphthalene Acetic Acid in Fruits and Vegetables Based on Lipid Films with Incorporated Auxin-Binding Protein Receptor Using Graphene ElectrodesElectroanalysis, 2016, 28(9), 2171-2177.

Nikolelis D, Siontorou CG, Bratakou S, Nikoleli GP and Karapetis SSingle domain antibodies in bio-sensingKenkyu Journal of Nanotechnology & Nanoscience, 2016.

Άρθρα 2015 (1)

Nikoleli GP, Bratakou S, Psychoyios VN, Karapetis SK and Nikolelis D; Some typical examples of graphene and ZnO microelectrode based electroanalytical biosensorsKenkyu Journal of Nanotechnology & Nanoscience, 2015.

Άλλα επιστημονικά άρθρα (6)

Εγκυκλοπαίδειες (3)

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Nikoleli MT and Karapetis S; Lipid membrane nanosensors for environmental monitoring, Atlas of science, 2019.

The beautiful world of biosensors, 2019, Encyclopedia, MDPI

Dendrimer a beautiful greek word in magic of chemistry, 2019, Encyclopedia, MDPI

Άλλα (3)

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Nikolelis MT and Karapetis SLipid Membrane Based BiosensorsPreprints, 2018, 2018080069.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Nikolelis MT and Karapetis SPotentiometric Biosensing Applications of Graphene Electrode with Stabilized Polymer Lipid MembranesPreprints, 2018,2018050410.

Δενδριμερή: Μια άγνωστη λέξη χαμένη στη μαγεία της Χημείας2017, Χημικά χρονικά, ΕΕΧ

Κεφάλαια σε βιβλία (13)

2021

Nikoleli GP, Nikolelis D,Siontorou CG,Nikoleli MT, Karapetis S and Bratakou S;Nanosensors Based on Lipid Membranes for the Rapid Detection of Food Toxicants, Chapter 4 in book Nanosensors for Environment, Food and Agriculture Vol. 1, 2021, 97-108

2019 (2)

Nikoleli GP, Nikolelis D,Siontorou CG,Nikoleli MT and Karapetis S; Applications of Lipid Membranes-based Biosensors for the Rapid Detection of Food Toxicants and Environmental Pollutants, Chapter 12 in book Biomimetic Lipid Membranes: Fundamentals, Applications, and Commercialization, 2019, 285-297.

Siontorou CG, Nikoleli GP, Nikolelis D, Karapetis S and Nikoleli MT; Graphene-Based Biosensors: Design, Construction, and Validation. Toward a Nanotechnological Tool for the Rapid in Field Detection of Food Toxicants and Environmental PollutantsChapter 5 in book Handbook of Graphene(v6), 2019, 99-116.

2018 (4)

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Karapetis S, Varzakas T;Novel Biosensors for the Rapid Detection of Toxicants in Foodschapter 2 in book Advances in Food and Nutrition Research, 2018, 84, 57-102.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Karapetis S, Bratakou S and Tzamtzis N; Nanobiosensors Based on Graphene Electrodes: Recent Trends and Future Applications, chapter 6 in book Applications of Nanomaterials, 2018, Elsevier,161-177.

Nikoleli GP, Nikolelis D, Siontorou CG, Karapetis S, Bratakou S and Tzamtzis N; Biosensors Based on Microfluidic Devices Lab-on-a-Chip and Microfluidic Technology, chapter 13 in book Nanotechnology and Biosensors,2018 Elsevier,375-394.

Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D, Karapetis S, Bratakou S; Prototype Biosensing Devices: Design and Microfabrication Based on Nanotechnological Tools for the Rapid in the Field Detection of Food Toxicants and Environmental Pollutantschapter 1 in book Nanotechnology and Biosensors, 2018, Elsevier,1-28.

2017 (4)

Economou A, Karapetis S, Nikoleli GP, Nikolelis D, Bratakou S, Varzakas T; Enzyme-based Sensorschapter 9 in book Advances in Food Diagnostics, 2017, John Wiley & Sons, 231-250.

Siontorou CG, Nikoleli GP, Nikolelis D, Karapetis S, Tzamtzis N, Bratakou S; Point-of-Care and Implantable Biosensors in Cancer Research and Diagnosis, chapter 5 in book Next Generation Point-of-care Biomedical Sensors Technologies for Cancer Diagnosis, 2017, Springer, 115-132.

Karapetis S, Bratakou S, Nikoleli GP, Siontorou CG, Nikolelis D,Tzamtzis N; Graphene and Carbon Nanotube‐Based Biosensors for Food Analysischapter 11 in book Advances in Food Diagnostics, 2017, John Wiley & Sons, 269-277.

Nikoleli GP, Karapetis S, Bratakou S, Nikolelis D, Tzamtzis N and Psychoyios V; Graphene-based Electrochemical Biosensors: New Trends and Applicationschapter 13 in book Intelligent Nanomaterials, 2017, 2nd Edition, willey, 427-448.

2016 (2)

Nikoleli GP, Nikolelis D, Varzakas T, Bratakou S, Psychoyios V, Karapetis SApplications of graphene microelectrodes in clinical analysischapter 22 in book Nanobiosensors for Personalized and Onsite Biomedical Diagnosis, 2016, The Institution of Engineering and Technology, London, United Kingdom, 459-472.

Nikoleli GP, Karapetis S, Bratakou S, Nikolelis D, Tzamtzis N, Psychoyios V, Psaroudakis N; Biosensors for Security and Bioterrorism: Definitions, History, Types of Agents, New Trends and Applicationsintroduction in book Biosensors for Security and Bioterrorism Applications, 2016, Springer, 1-13.

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια (4)

 1. Παρουσίαση στο International workshop, Innovative technology for milk safety με τίτλο Sensitivity and selectivity of an electrochemical biosensor utilizing an MB tagged aptamer for penicillin detection,Βουδαπέστη, Ουγγαρία (17 Ιουνίου 2022) (Στα πλαίσια του Safemilk project)
 2. Παρουσίαση στο International workshop, Surface modification and application of electrochemical and acoustic techniques for detection of affinity interactions at surfaces, με τίτλο Electrochemical detection of Penicillin G and Aflatoxin M1 using redox tagged DNA aptamers , Μπρατισλάβα, Σλοβακία (30-31 Μαΐου 2022) (Στα πλαίσια του Safemilk project)
 3. Παρουσίαση στο International workshop, Advances in analytical methods for monitoring food quality and safety, με τίτλο  Development of electrochemical biosensor for detection aflatoxin M1 in a milk, Μπρατισλάβα, Σλοβακία (8-9 Νοεμβρίου 2019)
 4. Poster στο International School, Novel approaches for detection proteases in milk, με τίτλο High sensitive electrochemical aptasensor for detection aflatoxin M1 in milk , Μπρατισλάβα, Σλοβακία (12 Φεβρουαρίου 2017)

Άλλες συμμετοχές σε Συνέδρια- σεμινάρια (6)

 1. Hμερίδα φυσικών επιστημών «Διδακτική στις φυσικές επιστήμες, Νέα προγράμματα σπουδών -Εφαρμογές τεχνητής Νοημοσύνης-Workshops», Ελληνογαλλική σχολη Jeanne d’Arc, Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά (2 Δεκεμβρίου 2023)
 2. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας και Ορολογίας της Χημείας, που διοργάνωσε το τμήμα Παιδείας & Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Αθήνα, Ελλάδα (9-11 Νοεμβρίου 2018)
 3. International School, High-resolution ultrasonic spectroscopy for analysis of biomolecular processes, Μπρνο, Τσεχία (5-8 Οκτωβρίου 2018)
 4. International School, Electrochemical and acousticmethods in bioanalysis, Μπρατισλάβα, Σλοβακία (24-27 Σεπτεμβρίου 2017)
 5. 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας και Ορολογίας της Χημείας, που διοργάνωσε το τμήμα Παιδείας & Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, Αθήνα,Ελλάδα (22 Φεβρουαρίου 2014)
 6. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Χημείας, που διοργάνωσε η ΕΕΚΧΒ-ΚΒ, Αθήνα, Ελλάδα (7-8 Νοεμβρίου 2014)

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης-Επικοινωνία

Loading

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.