Απάντηση σε ερώτηση που αφορά τα Ναυάγια των Φούρνων

Ο Κυριαάκος Βελόπουλος σε ερώτηση που δημοσιεύσαμε στις 8 Απριλίου, είχε ζητήσει από την υπουργό πολιτισμούτα ευρήματα των ναυαγίων στους Φούρνους,να γίνουν υποθαλάσσιο μουσείο. Τα 58 αυτά ναυάγια είναι η αλήθεια ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τουριστικούς και όχι μόνο λόγους.

Απάντηση σε ερώτηση που αφορά τα Ναυάγια των Φούρνων

Η απάντηση της υπουργού Πολιτισμού έχει ως εξής:

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 4452/5.4.2022 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κυριάκου Βελόπουλου και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως δημοσιεύτηκε στις 4 Μαρτίου 2022 με Δελτίο Τύπου του ΥΠΠΟΑ, η υποβρύχια έρευνα στους Φούρνους Ικαρίας βρίσκεται σε εξέλιξη τα έξι τελευταία έτη και προγραμματίζεται η συνέχισή της. Σύμφωνα με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της έρευνας έχει εντοπιστεί μεγάλος αριθμός ναυαγίων στην ευρύτερη περιοχή, που δείχνει τον πολυσύχναστο ναυτικό δρόμο που διερχόταν από την περιοχή και κατά την αποστολή του 2021 έγινε ανασκαφική διερεύνηση στο ναυάγιο το οποίο αναφέρεται ο κ. βουλευτής.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας του έκτου έτους, οπότε έγινε ανασκαφική διερεύνηση στο ναυάγιο του ακρωτηρίου Φυγού, αναφέρονται στο παραπάνω Δελτίο Τύπου και είναι εν συντομία αυτά που αναφέρει και ο κ. Βουλευτής στο κείμενο της Ερώτησης. Η έρευνα, η οποία ήταν υπό τη διεύθυνση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων αναμένεται να συνεχιστεί τα επόμενα έτη, σε συνεργασία με το Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg VA Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, “Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού (Αν.Δι.Κα.Τ.)», η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία συμμετέχει ως εταίρος, πραγματοποιεί δράσεις τεκμηρίωσης και προκαταρκτικού σχεδιασμού, ώστε κάποια από τα ναυάγια που έχουν εντοπιστεί να μπορούν στο μέλλον να μετατραπούν σε επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικού χώρους.

Με την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής, θα Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων θα εξετάσει εάν συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις ως προς τη φύση, την κατάσταση διατήρησης και ασφάλειας των ναυαγίων και λοιπών εναλίων αρχαιοτήτων της περιοχής, προκειμένου να εξεταστεί από τα όργανα του ΥΠΠΟΑ η μετατροπή κάποιων από τα ναυάγια σε επισκέψιμους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro