Μπουρνούς σε Πλεύρη: Η κυβερνητική αδιαφορία οδηγεί το Κέντρο Υγείας Άντισσας σε κατάρρευση

Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη, κατέθεσε ο Βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς, για την οριακή κατάσταση λειτουργίας που έχει περιέλθει το Κέντρο Υγείας της Άντισσας, εξαιτίας της αδιαφορίας της κυβέρνησης για την επίλυση των σημαντικών ελλείψεων σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

Μπουρνούς σε Πλεύρη: Η κυβερνητική αδιαφορία οδηγεί το Κέντρο Υγείας Άντισσας σε κατάρρευση

Στη νέα κοινοβουλευτική του παρέμβαση για το Κ.Υ. Άντισσας, ο Γιάννης Μπουρνούς στηλιτεύει την παγιωμένη, πλέον, τακτική της κυβέρνησης για την υποστελέχωση και τη συστηματική υποβάθμιση των δομών υγείας της Λέσβου και εναντιώνεται έντονα στον αποκλεισμό των τοπικών κοινωνιών από αναγκαίες υπηρεσίες υγείας.

Ο κ. Μπουρνούς είχε επισημάνει έγκαιρα και αναλυτικά – με ερώτηση του προς τον Υπουργό Υγείας τον Απρίλιο του 2021 – τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας στην Άντισσα, καλώντας τον ταυτόχρονα να επιληφθεί για την άμεση επίλυσή τους.

Δυστυχώς, όμως, μετά και την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος – ικανού για την αποκατάσταση των προβλημάτων – διαπιστώνεται ότι ουδεμία ουσιαστική ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί εκ μέρους του Υπουργείου και η κατάσταση έχει χειροτερέψει.

Ο Βουλευτής Ν. Λέσβου αναφέρει στην παρέμβαση του ότι από τις αρχές Ιουνίου το Βιοχημικό εργαστήριο του Κ.Υ. Άντισσας δύναται να διεξάγει μικρό αριθμό βασικών τακτικών ελέγχων και να εξυπηρετήσει – για πλήρη τακτικό εργαστηριακό έλεγχο – μόνο τις επείγουσες περιπτώσεις, λόγω έλλειψης αντιδραστηρίων (!), συνεπεία της παλαιότητας των μηχανημάτων. Επιπλέον, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, τονίζει ο Γιάννης Μπουρνούς, η επίσπευση της διαδικασίας αντικατάστασης των μηχανημάτων του Εργαστηρίου με νέα και σύγχρονα, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική του λειτουργία και να μην διαταραχθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των 5.5 χιλιάδων κατοίκων που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη δομή υγείας, πέρα των καλοκαιρινών επισκεπτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Εν συνεχεία, ο κ. Μπουρνούς, αναφέρει ότι το πρόβλημα της υποστελέχωσης με ιατρικό προσωπικό του Κέντρου διογκώνει η απουσία σχεδίου άμεσης αναπλήρωσης των αγροτικών ιατρών που υπηρετούν στο Κ.Υ. Άντισσας – και πρόκειται σύντομα να μεταβούν στο «Βοστάνειο» Γ.Ν. Μυτιλήνης για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους – καθώς και το φαινόμενο πρόσληψης ιατρών και νοσηλευτών στη συγκεκριμένη δομή, οι οποίοι, όμως, αποσπώνται άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης αφήνοντας εκ νέου κενές βασικές ειδικότητες για την πλήρη λειτουργία της. Ομοίως, ο Βουλευτής γνωστοποιεί στον Υπουργό τη σημαντική έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου και τον άμεσο αντίκτυπο που δημιουργείται στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ο Βουλευτής Ν. Λέσβου, κλείνοντας της παρέμβασή του, καλεί τον κ. Πλεύρη να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση και επαρκή στελέχωση του Κέντρου με γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό και να προχωρήσει στον άμεσο εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων του Βιοχημικού Εργαστηρίου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2022

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Το Κέντρο Υγείας Άντισσας στη Λέσβο απειλείται με άμεση κατάρρευση εξαιτίας της αδιαφορίας της κυβέρνησης»

Στη Λέσβο, η υποστελέχωση των Κέντρων Υγείας, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, έχει παγιωθεί, ενώ συνεχίζεται η περαιτέρω υποβάθμισή τους, με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες που στερούνται αναγκαίες υπηρεσίες υγείας.

Τον Απρίλιο του 2021, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, καταθέσαμε ερώτηση (Αριθ. Πρωτ. 5961/14.04.2021) προς τον πρώην Υπουργό Υγείας σχετικά με την δυσχερή θέση που έχει περιέλθει το Κέντρο Υγείας της Άντισσας του Δήμου Δυτικής Λέσβου εξαιτίας σημαντικών ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, καλώντας τον να επιληφθεί για την άμεση και επαρκή στελέχωση του.

Επιπλέον, είχαμε επισημάνει την αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας της συγκεκριμένης δομής υγείας για την περιοχή, καθώς εξυπηρετεί τους κατοίκους επτά (7) χωριών του νησιού ενώ βρίσκεται σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση (74 χλμ.) από το Γενικό Νοσοκομείο της Μυτιλήνης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού.

Δυστυχώς, μετά και την παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος – ικανού για την αποκατάσταση των προβλημάτων υποστελέχωσης και λειτουργίας του εν λόγω Κέντρου Υγείας – διαπιστώνουμε ότι, παρά τις επισημάνσεις μας, ουδεμία ουσιαστική ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί εκ μέρους του Υπουργείου ενώ η κατάσταση έχει χειροτερέψει.

Συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε ότι από τον Ιούνιο δεν διενεργούνται, πλέον, πλήρεις τακτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι λόγω έλλειψης αντιδραστήρων(!), συνεπεία της παλαιότητας των μηχανημάτων του Βιοχημικού Εργαστηρίου του Κ.Υ Άντισσας. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι η διενέργεια μικρού αριθμού βασικών τακτικών ελέγχων και η εξυπηρέτηση των επειγουσών περιπτώσεων. Αποτελεί, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η επίσπευση της διαδικασίας αντικατάστασης των μηχανημάτων του Εργαστηρίου με νέα και σύγχρονα, μέσω του προκηρυχθέντος – εδώ και καιρό – σχετικού Διαγωνισμού του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η μελλοντική του λειτουργία και να μην διαταραχθεί ακόμα περισσότερο το αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας των 5.5 χιλιάδων κατοίκων που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη δομή υγείας, πέρα των καλοκαιρινών επισκεπτών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.

Επιπρόσθετα, στην υφιστάμενη υποστελέχωση με ιατρικό προσωπικό προστίθεται η επικείμενη – με τη λήξη της θητείας τους – μετάβαση των αγροτικών ιατρών, που υπηρετούν στο Κ.Υ. Άντισσας, στο «Βοστάνειο» Γ.Ν. Μυτιλήνης για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Η ύπαρξη των αγροτικών ιατρών συνέβαλε και συμβάλλει καθοριστικά στην εξυπηρέτηση ιατρικών περιστατικών και η απομάκρυνσή τους, χωρίς την άμεση αναπλήρωσή τους, θα επιβαρύνει σημαντικά στην καθημερινή λειτουργία του Κέντρου.

Ομοίως, παρατηρείται το φαινόμενο πρόσληψης ιατρών και νοσηλευτών στο Κ.Υ. Άντισσας, οι οποίοι, όμως, αποσπώνται άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης αφήνοντας, εκ νέου, κενές βασικές ειδικότητες για την πλήρη λειτουργία του.

Τέλος, όσον αφορά στο λοιπό προσωπικό του Κέντρου, η σημαντική έλλειψη οδηγών ασθενοφόρου έχει άμεσο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να στελεχωθεί άμεσα και επαρκώς, με γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό το Κέντρο Υγείας Άντισσας στη Λέσβο;
  2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου για τον άμεσο – χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις – εκσυγχρονισμό του Βιοχημικού Εργαστηρίου της συγκεκριμένης δομής υγείας;

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock