Ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής ο ΕΟΦ

Ο Εθνικός οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας 3229299 του συμπληρώματος διατροφής THYROID ENERGY 90 caps της εταιρείας Now Foods, ΗΠΑ (παραγωγός).

Ανακαλεί συμπλήρωμα διατροφής ο ΕΟΦ

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας 3229299 του μη γνωστοποιημένου συμπληρώματος διατροφής THYROID ENERGY 90 caps.

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)
  2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΑ Γ5α/53625/2017 (ΦΕΚ Β 3328/21.9.2017)
  3. Το υπ’ αριθ. 102814/29.9.2022 έγγραφο του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος
    Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).
  4. Το γεγονός ότι το προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.
  5. Την από 25/2/2022 ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με την ύπαρξη αιθυλενοξειδίου στα
    συμπληρώματα διατροφής.

Αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης της παρτίδας 3229299 του συμπληρώματος διατροφής THYROID ENERGY 90 caps της εταιρείας Now Foods, ΗΠΑ (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία αιθυλενοξείδιο. Προμηθευτής του προϊόντος είναι η εταιρεία Naskor B.V. Ολλανδίας. Το προϊόν επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock