Για τον δρόμο Σελάδι-Λαγκάδα Ικαρίας

Απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ερώτηση του Βουλευτή Σάμου

Για τον δρόμο Σελάδι-Λαγκάδα Ικαρίας

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποίησε την απάντησή του, κατόπιν της Ερώτησης που έθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης, σχετικά με τα έργα οδοποιίας στο δρόμο Λαγκάδα-Σελάδι Ικαρίας, που συνδέει το Καρκινάγρι με το Μεγαλοχώρι Ραχών στην Ικαρία. Στην Ερώτησή του ο Βουλευτής ρωτούσε τα εξής:

α) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν τα αρμόδια υπουργεία και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε να ξαναρχίσουν τα έργα που έχουν διακοπεί;

β)Ποια η δυνατότητα επέκτασης του έργου και τεχνικής αναβάθμισης του δρόμου σε ολόκληρο το μήκος του, δηλαδή και για τα 7 χιλιόμετρα που συνδέουν τους οικισμούς Λαγκάδα-Σελάδι;

γ) Ποιες είναι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν από την πλευρά τους οι εμπλεκόμενοι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να επανεκκινήσει το έργο της εν λόγω οδοποιίας (οδοστρωσία, ασφαλτόστρωση και κράσπεδα), αλλά και να επεκταθεί σε όλο το μήκος της διαδρομής;

Η Απάντηση του Υπουργείου είναι η ακόλουθη:

Στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, εντάχθηκε και συμβασιοποιήθηκε το έργο με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι», συνολικού συμβατικου ποσού 363.949.07€. Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του ήταν 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου και αναδόχου εταιρείας, δηλαδή 30-8-2015 εως και 29-2-2016. Υπήρξε και μια απόφαση παράτασης των εργασιών εκτέλεσης του έργου εως την 30η-6-2016.

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, είχαν υποβληθεί 2 αιτήματα πληρωμών, συνολικού ποσού 183.690,69€, τα οποία και εκτελέστηκαν κανονικά.

Ο Δικαιούχος Δήμος Ικαρίας είχε υποβάλει στις 27-1-2016 ένα τρίτο αίτημα πληρωμής, ύψους 40.598,81€. Ωστόσο, λόγω της μετάβασης από το ΠΑΑ 2007-2013 και στο νέο ΠΑΑ 2014-2020 και της αλλαγής ως προς τη διαδικασία αποπληρωμής των έργων, υπήρξε δικαιολογημένη καθυστέρηση ως προς την αποπληρωμή του εν λόγω αιτήματος. Στις 30-6-2016 (καταληκτική ημερομηνία της παράτασης χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου), η ανάδοχος Εταιρεία πραγματοποίησε ειδική διακοπή εργασιών λόγω καθυστέρησης πληρωμής.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρμόδια η ειδική υπηρεσία εφαρμογής ΠΑΑ του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών) έχει, ήδη, προχωρήσει στην έγκριση του εν λόγω αιτήματος πληρωμής ποσού 40.598,81€ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει, ήδη, καταθέσει το εν λόγω ποσό στον λογαριασμό της αναδόχου Εταιρείας.

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δικαιούχου Δήμου Ικαρίας, η ανάδοχος Εταιρεία θα προχωρήσει σε άρση της διακοπής εργασιών και θα συνεχίσει κανονικά την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου.

Τέλος σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο του νέου ΠΑΑ 2014-2020, και όταν θα προκηρυχεί η σχετική πρόσκληση από την Περιφέρεια, ο Δήμος μοιρεί να υποβάλλει αίτημα για την κατασκευή του εναπομείνοντος τμήματος του δρόμου που συνδέει τους οικισμούς Λαγκάδα-Σελάδι.

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock