Ενέργειες των Συλλόγων Γονέων για το θέμα του σχολικού συγκροτήματος του Αγίου Κηρύκου

Μέσα από επιστολή τους με αποδέκτες το υπουργείο παιδείας και όλους τους αρμόδιους φορείς οι σύλλογοι γονέων του γυμνασίου και του Λυκείου του Αγίου Κηρύκου δίνουν ζητάν την επίσπευση των εργασιών για την ανακατασκευή των κτιρίων του γυμνασίου και Λυκείου του Αγίου Κηρύκου. Είναι ένα θέμα που είχαμε ασχοληθεί εκτενώς το προηγούμενο διάστημα και είχαμε αναδείξει τις παρεμβάσεις των γονέων, του γυμνασιάρχη και του λυκειάρχη του σχολείου του νησιού μας, με εικόνες που δεν τιμούν ιδιαίτερα το νησί μας και τις αρμόδιες αρχές.

Οι σύλλογοι γονέων των δύο σχολείων υπενθυμίζουν με την εν λόγω επιστολής τους, ότι μέσα από δύο ψηφίσματα στις δύο Γενικές Συνελεύσεις τους, τον Γενάρη  και τον Μαρτίο του 2023 απαιτήθηκαν τα εξής:

 • Μελέτη στατικής επάρκειας του κτηρίου.
 • Επίλυση των ζητημάτων υγρασίας.
 • Συντήρηση και ανακατασκευή της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Ανακατασκευή των τουαλετών.
 • Επαναλειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης.
 • Πρόσληψη δεύτερης καθαρίστριας και σχολικού τροχονόμου.
 • Μελέτη αντιπυρικής προστασίας.

Τα ψηφίσματα κοινοποιήθηκαν σε όλους τους συναρμόδιους  φορείς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου. Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς έχοντας ως βάση τα ψηφίσματα των Γενικών Συνελεύσεων ,τα Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων Γυμνασίου και Λυκείου έγιναν αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον Δήμο, το Επαρχείο, τα τεχνικά κλιμάκια της Περιφέρειας και συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Εισαγγελία Σάμου, Υπουργείο Παιδείας, Συνήγορος του Παιδιού, ΚΤΥΠ).

Με τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι θεωρούν σωστό να ενημερώσουν τους Γονείς των παιδιών που φοιτούν στο συγκεκριμένο κτίριο, το μοναδικό Γυμνάσιο και Λύκειο της νότιας Ικαρίας, αλλά και την τοπική κοινωνία γενικότερα, για την εξέλιξη των διεκδικήσεων τους, που έχουν ως εξής:  

 • Στο θέμα της υγρασίας δεν υπήρξε καμία εξέλιξη. Το κτήριο εξακολουθεί να στάζει σε διάφορα σημεία.
 • Παραμένουν τα προβλήματα στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σχολείου, ωστόσο αντικαταστάθηκε ο ηλεκτρικός πίνακας που βρισκόταν σε τοίχο με υγρασία με εξωτερικό πίνακα για λόγους ασφαλείας.
 • Στις τουαλέτες τοποθετήθηκαν πόρτες και αντικαταστάθηκαν οι βρύσες που παρουσίαζαν πρόβλημα και συνδέθηκαν με την καινούργια αποχέτευση.
 • Δεν έχει βρεθεί χώρος για να στεγαστεί η Σχολική Βιβλιοθήκη και να επαναλειτουργήσει.
 • Δεν προσλήφθηκε δεύτερη καθαρίστρια, ούτε σχολικός τροχονόμος.
 • Δεν έχει γίνει αποκατάσταση στις αναγκαίες ζημιές που προκλήθηκαν σε διάφορα σημεία έπειτα από τον δευτεροβάθμιο αντισεισμικό έλεγχο και την συλλογή δειγμάτων.
 • Δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για την αντιπυρική προστασία του κτιρίου.
 • Ολοκληρώθηκε ωστόσο η μελέτη αντισεισμικής προστασίας, την οποία θεωρούν χρέος τους δημοσιοποιήσουν μαζί με τα συμπεράσματά της.

Τα συμπεράσματα των δύο αντισεισμικών μελετών παρουσιάζονται στη συνέχεια. Οι γονείς συνεχίζουν να διεκδικούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου το κτίριο να συντηρηθεί  και να ανακατασκευαστεί μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου μέσα στην νέα σχολική χρονιά να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα ως προς το κτιριακό θέμα


Ακολουθούν τα συμπεράσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου συνοπτικά (ολόκλήρο το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε εδώ)

Στα κτίρια εντοπίστηκαν τοπικές φθορές και βλάβες, λόγω ελλιπούς συντήρησης, εκτεθειμένος λόγω ανεπαρκούς επικάλυψης και διαβρωμένος οπλισμός, ρηγματώσεις – αποφλοιώσεις σκυροδέματος, γεγονότα που επηρεάζουν την τρωτότητα των δομικών στοιχείων του κτιρίου. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν:

ΚΤΙΡΙΟ Α: Εμφάνιση υγρασίας, πτώση επιχρισμάτων, έντονη διάβρωση οπλισμών στην πλάκα οροφής του υπογείου, στα υποστυλώματα και στα τοιχία υπογείου, αποφλοιώσεις σκυροδέματος.

Κτίριο Β: Υγρασίες στον αρμό και υγρασίες και έντονη διάβρωση οπλισμών στην πλάκα οροφής ισογείου – πρόσφατα μονωμένο βατό δώμα αίθουσας χημείου & στα υποστυλώματα της δυτικής όψης στις στάθμες ισογείου & ορόφου, αποφλοιώσεις σκυροδέματος και επιχρισμάτων.

Κτίριο Γ: Εμφάνιση έντονης υγρασίας στον αρμό και έντονη διάβρωση οπλισμών στην πλάκα οροφής ισογείου βιβλιοθήκης σε δοκούς & στα υποστυλώματα της δυτικής και βόρειας όψης στις στάθμες ισογείου & ορόφου.

Κτίριο Δ: Έντονη διάβρωση οπλισμών στα υποστυλώματα της βόρειας όψης στις στάθμες ισογείου & ορόφου, αποφλοιώσεις σκυροδέματος Στο συνημμένο παρατίθενται ενδεικτικές φωτογραφίες από τις φθορές που εντοπίστηκαν.    

Ακολουθούν τα συμπεράσματα του δευτεροβάθμιου ελέγχου συνοπτικά (ολόκλήρο το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε εδώ)

Από τα αποτελέσματα αυτού του προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Ικαρίας τα πέντε (5) κτίρια κατατάσσονται σε κατηγορίες από Κ0 – Κ2+ και συνεπώς δεν προκύπτει η άμεση προτεραιότητα διενέργειας περαιτέρω τριτοβάθμιου ελέγχου και ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων.     

Προτεινόμενες περαιτέρω ενέργειες και εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης κτιριακού συγκροτήματος:

1) Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της έντονης ενανθράκωσης του σκυροδέματος (αποφλοιώσεις σκυροδέματος) και της διάβρωσης του σιδηρού οπλισμού που παρατηρείται κατά κύριο λόγο σε όλες τις στάθμες στην βόρεια και δυτική όψη του κτιριακού συγκροτήματος στα Κτίρια Β,Γ και Δ.

2) Στο κτίριο Α απαιτούνται εργασίες άμεσης αποκατάστασης της εισροής υγρασίας και υπόγειων υδάτων στην πλάκα οροφής του υπογείου και στα περιμετρικά τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος αντίστοιχα και στην συνέχεια εργασίες αποκατάστασης των έντονων αποφλοιώσεων του σκυροδέματος και οξειδώσεων των οπλισμών σε όλα τα δομικά στοιχεία σκυροδέματος. Επιπρόσθετα στις πλάκες οροφής του υπογείου μετά την αποκατάσταση συνίσταται η ενίσχυση τους με εφαρμογή τεχνολογίας ανθρακοϋφασμάτων για την αύξηση της φέρουσας ικανότητας τους σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του ισογείου (από τουαλέτες μαθητών σε σχολική βιβλιοθήκη)

3) Στα Κτίρια Β και Γ απαιτείται η άμεση αποκατάσταση της εισροής υγρασίας και ομβρίων υδάτων στο ισόγειο των κτιρίων Β & Γ με ολική ανακατασκευή της μόνωσης της πλάκας οροφής του ισογείου (βατού δώματος) του κτιρίου Β των ρήσεων και των αντισεισμικών αρμών μεταξύ των κτιρίων Β και Γ καθώς και μεταξύ των κτιρίων Γ και Δ. Εργασίες αποκατάστασης των έντονων αποφλοιώσεων του σκυροδέματος και οξειδώσεων των οπλισμών στις πλάκες οροφής του ισογείου του κτιρίου Β και επιπρόσθετα μετά την αποκατάσταση συνίσταται η ενίσχυση τους με εφαρμογή τεχνολογίας ανθρακοϋφασμάτων για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας τους λόγω της χρήσης του βατού δώματος ως προαύλιο χώρο συνάθροισης.

4) Προσθήκη υγρομόνωσης στις υφιστάμενες ξύλινες κεραμοσκεπές επικάλυψης των πλακών οροφής ορόφων των κτιρίων Α, Β, Γ και Δ και ανακατασκευή των υδρορροών.

5) Κατασκευή υγρομόνωσης και θερμομόνωσης στο μη βατό δώμα του ισόγειου κτιρίου Ε

Loading

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.