Βελόπουλος:«Παράκαμψη Εύδηλου Ικαρίας – ΄Εργο αποσυμφόρησης οικισμού»

Ερώτηση στη βουλή έκανε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τα έργα στην παράκαμψη του Ευδήλου Ικαρίας που έχει ενταχθεί με υπογραφή του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στις 15 Μαϊου και τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει.

Η ερώτηση του προέδρου της Ελληνικής λύσης προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών έχει ως εξής:

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε από ομάδα ευαισθητοποιημένων κατοίκων του Δήμου Ικαρίας, αναγκαίο έργο κρίνεται η κατασκευή περιφερειακής οδού στο νησί για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του οικισμού του Ευδήλου. Στον όλο σχεδιασμό του εν λόγω έργου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ευρύτερο από γεωμορφική άποψη ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και παράμετροι, που άπτονται της απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών με ασφάλεια εκατέρωθεν της επικείμενης παράκαμψης. Συνεπώς, η διέλευση τμήματος δια μέσω του οικισμού «Φύτεμα» θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε, αφενός, να μην αποκόβεται στα δύο ο εν λόγω οικισμός και οι κάτοικοι να μπορούν να διασχίζουν τον οδικό άξονα της παράκαμψης ανεμπόδιστα και αφετέρου, να ληφθεί η πρόνοια για την αποφυγή της ρύπανσης και της ηχορύπανσης από την κίνηση βαρέων τύπου οχημάτων περί τον οικισμό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε, στην επικείμενη χάραξη της ανωτέρω περιφερειακής οδού στον Δήμο Ικαρίας να ληφθούν υπόψη όλα τα ως άνω αναφερόμενα, καθώς και η πρόβλεψη πεζοδρόμησης, σε όποια σημεία της ανωτέρω παράκαμψης είναι εφικτό;
  2. Υπάρχει προοπτική σύντομης έναρξης του ανωτέρω έργου με την προοπτική να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι επιμέρους προεργασίες των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών σε εύθετο χρόνο;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα