Ολοκληρωμένη βυθομετρική μελέτη του θαλάσσιου χώρου βόρεια της Σάμου-Ικαρίας

Η Συνεργασία της ειδικής ομάδας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΠΝ με το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ με επικεφαλή την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Παρασκευής Νομικού, με σκοπό την λεπτομερή υδρογραφική αποτύπωση-χαρτογράφηση της περιοχής που επλήγει από τον πρόσφατο σεισμό, ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία.

«Για πρώτη φορά χαρτογραφήθηκε με πολυδεσμικό σύστημα RESON SEABAT 7160 η θάλασσα της Σάμου αλλά και ένα μεγάλο τμήμα του Ικάριου Πελάγους από το Υ/Γ-Ω/Κ «ΝΑΥΤΙΛΟΣ».

Η κοινή ωκεανογραφική αποστολή διήρκησε 7 ημέρες και χαρτογραφήθηκαν συνολικά 1478 Km2.

Το κύριο υποθαλάσσιο ρήγμα βόρεια της Σάμου έχει συνολικό μήκος 37 Κμ με κύρια διεύθυνση αρχικά ΔΒΔ-ΑΝΑ και στη συνέχεια Α-Δ και κλίση προς τα βόρεια. Το ίχνος του ρήγματος εντοπίστηκε σε βάθη από 230 μέχρι και 670μ και σε απόσταση 3 ως 7 Κμ από τις βόρειες ακτές της Σάμου. Το μεγαλύτερο βάθος της επιμηκυμένης λεκάνης της θάλασσας της Σάμου είναι 689μ.

Εντυπωσιακά υποθαλάσσια φαράγγια με μήκος μέχρι και 2,7 Κμ επικρατούν κατά μήκος των βόρειων ακτών της Σάμου ενώ εντοπίστηκαν δύο μεγάλες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις πλάτους 1,3 και 0,8 Κμ στο θαλάσσιο χώρο βόρεια από το Καρλόβασι. Χαρτογραφήθηκε επίσης το ανατολικό περιθώριο του Ικάριου Πελάγους (το όριο της θάλασσας της Σάμου) που οροθετείται από την ενεργή ρηξιγενή ζώνη με διεύθυνση ΒΒΔ-ΝΝΑ και μήκος 34Κμ με μέτριες μορφολογικές κλίσεις και διακόπτεται από δύο εντυπωσιακές κατολισθήσεις μεγάλης έκτασης. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν παρατηρηθεί πολλοί μετασεισμοί σε συνέχεια του κύριου σεισμού.

Ο πυθμένας στη δυτική πλευρά της Σάμου παρουσιάζει μεγάλες μορφολογικές κλίσεις λόγω της ύπαρξης ενεργού ρήγματος με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ που αποτελεί και το ΝΑ περιθώριο του Ικάριου Πελάγους και διακόπτεται από εντυπωσιακά υποθαλάσσια φαράγγια με διεύθυνση από ΝΑ προς ΒΔ μήκους 12 και 9.6 Κμ αντίστοιχα.

Χαρτογραφήθηκε επίσης η βόρεια πλευρά της Ικαρίας (νότιο περιθώριο του Ικάριου πελάγους), η οποία παρουσιάζει απότομες μορφολογικές κλίσεις λόγω της ύπαρξης ρηγμάτων με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και Α-Δ και μήκος 18 και 16 Κμ αντίστοιχα.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το Y/Γ ΩΚ ΝΑΥΤΙΛΟΣ θα επεξεργαστούν για την κατασκευή βαθυμετρικού χάρτη υψηλής ανάλυσης αλλά και τη δημιουργία υποθαλάσσιου μορφοτεκτονικού χάρτη στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του πυθμένα σε συνδυασμό με την τεκτονική της περιοχής. Τέτοιοι χάρτες έχουν κατασκευαστεί από την

Ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ για το Βόρειο Αιγαίο, τη λεκάνη της Σκύρου, τη λεκάνη της Αμοργού, στη Σαντορίνη, στην Κω και τη Νίσυρο και αλλού και είναι απαραίτητοι για όλο του Αιγαίο αλλά και Ιόνιο Πέλαγος για την καταγραφή και εκτίμηση των υποθαλάσσιων γεωκινδύνων (σεισμοί, κατολισθήσεις, τσουνάμι κλπ).

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα