Συμπληρωματικά έργα για την βελτίωση των λιμενικών υποδομών Λιμένα Αγίου Κηρύκου

Στην Ικαρία εγκρίθηκε έργο υπό την επίβλεψη του Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας με προϋπολογισμό 1.680.000,00€

Το έργο αφορά την εκτέλεση επιπλέον έργων στο λιμένα Αγ. Κήρυκου συμπληρωματικών  των ήδη κατασκευασθέντων κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Αποτελούνται από 4 Υποέργα:

  1. Κατασκευή κτιρίου επιβατών, λιμεναρχείου και λιμενικού ταμείου εμβαδού 400 τμ (800 χιλ €)
  2. Αποκατάσταση φθορών στα κρηπιδώματα, προσκρουστήρες, ασφαλτόστρωση χώρου επιβίβασης, Περίφραξη. (230 χιλ €)
  3. Εκβάθυνση λιμενολεκάνης για διάμετρο 300μ και βάθος 2μ (300 χιλ €)
  4. Αντιστήριξη μώλου (σκυρόδεμα στις δημιουργημένες σπηλαιώσεις και τοποθέτηση τεχνητών ογκολίθων (350 χιλ €)

Σχολιάστε Ελεύθερα