Καταγγελία για έμμεση απόλυση εγκύου συμβασιούχου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Σε καταγγελία για έμμεση απόλυση εγκύου συμβασιούχου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, προχώρησε το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σύμφωνα με την καταγγελία, “η συντηρήτρια έργων τέχνης και ζωγραφικής Δ. Ε. εργάζεται από τις 27-4-2020 µε σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο έργο “Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιµότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης”, ενταγµένο στο Ε. Π. “Βόρειο Αιγαίο 2014- 2020”, µε δίµηνες ή µηνιαίες ανανεούµενες συµβάσεις. “Όταν έµεινε έγκυος -και έχοντας, ιστορικό αποβολών-, ζήτησε να τοποθετηθεί σε πόστο, που δεν εκθέτει σε κίνδυνο την ίδια και το έµβρυο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγµάτων 176/19971 και 41/20032 για την προστασία των εγκύων στην εργασία. Λίγο πριν από τη λήξη της τελευταίας µηνιαίας σύµβασής της ενηµερώθηκε, ότι δεν θα ανανεωθεί, σε αντίθεση µε το υπόλοιπο προσωπικό. Αρχικά της ειπώθηκε ότι αν µπορούσε να συνεχίσει την εργασία της στο αρχικό πόστο της, η σύµβασή της θα ανανεωνόταν. Όταν επισήµανε ότι αυτό είναι άδικο και παράνοµο, έλαβε µια διαφορετική απάντηση, σε σχέση µε την οικονοµική ανεπάρκεια του έργου”.

Όπως διευκρινίζει το Σωματείο, “ως συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου εργαζόµαστε µε ολιγόµηνες συµβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται µέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Όταν το φυσικό αντικείµενο συνεχίζει να υφίσταται και οι συµβάσεις των εργαζοµένων ανανεώνονται κανονικά, αποκαλούµε ξεκάθαρη «απόλυση» τη «µη ανανέωση» της σύµβασης µίας και µόνο συναδέλφου. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πρόκειται για σαφέστατη απόλυση εγκύου, µε τη µορφή της µη ανανέωσης της σύµβασης ενός µόνο ατόµου, από το σύνολο των εργαζοµένων του συνεχιζόµενου έργου, µετά την ανακοίνωση της εγκυµοσύνης της και χωρίς άλλα κριτήρια, που να αιτιολογούν αυτή την επιλογή”.

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο “η απόφαση της έµµεσης απόλυσής της παραβιάζει κατάφωρα την εργατική νοµοθεσία και µια σειρά ρυθµίσεων για την προστασία των εγκύων εργαζόµενων γυναικών, την ισότητα στην εργασία µε βάση το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση και τις ίσες ευκαιρίες ανδρών και γυναικών, την αρχή της µη διάκρισης και της ίσης µεταχείρισης των εργαζοµένων ορισµένου και αορίστου χρόνου”.

Σύμφωνα με το Σωματείο, “η απόφαση της έµµεσης απόλυσής δεν είναι µόνο παράνοµη αλλά και ανήθικη, καθώς αφήνει εντελώς έκθετη τη συνάδελφο και χωρίς πόρους, αφού την αποκλείει από το µισθό και την προβλεπόµενη επιδότηση των αδειών κύησης και λοχείας, σε µια περίοδο που, εκ των πραγµάτων δεν µπορεί να αναζητήσει εργασία. Επιπλέον, επιτείνοντας την οικονοµική ανασφάλεια και το άγχος βιοπορισµού σε µια τόσο ευαίσθητη περίοδο, βάζει σε κίνδυνο τόσο την ψυχική υγεία της ίδιας, όσο και την υγεία του εµβρύου.

Δεν ανεχόµαστε να γινόµαστε τόσο αναλώσιµες, ώστε να μας πετάνε στο δρόµο όταν µένουµε έγκυες και όταν γεννάµε! Δε θα σταµατήσουµε να προβάλουµε το ζήτηµα αυτής της κακοµεταχείρισης, όπου κι αν χρειαστεί να φτάσουµε, µέχρι να δικαιωθούµε.

Απαιτούµε, ως ελάχιστη κίνηση ηθικής και υλικής αποκατάστασης, την επαναπρόσληψη της συναδέλφου και τη διατήρησή της στη θέση της έως την ολοκλήρωση του έργου, καθώς και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων συνθηκών για την υγεία και ασφάλειά της και την πλήρη και ακώλυτη παροχή όλων των διευκολύνσεων και αδειών που ορίζει ο νόµος.

Όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα, το σωµατείο µας θα σταθεί δίπλα στη συνάδελφο µέχρι την πλήρη δικαίωσή της και ενάντια σε κάθε εκδικητική δυσµενή µεταχείρισή της! Σήµερα όπως και πάντα, το σωµατείο παίρνει θέση ενάντια σε κάθε µορφή εργασιακής βίας!”

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα