Το επαρχείο ικαρίας για τα θέματα λειτουργίας των σχολείων

Επιστολή του επάρχου Ικαρίας με αποδέκτες την Δ/νση α΄βάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου Κανάρη (κτίριο Γιαννουλόπουλου) Ικαρίας 83 100, Σάμος και την Δ/νση β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου Κανάρη και Νταέλ 83 100, Σάμος.

Κύριοι,

Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε τα κενά που έχουμε στα διδακτήρια της Επαρχίας Ικαρίας και των Φούρνων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αν έχουν διορισθεί αναπληρωτές όπως Γυμναστές κ.α. και σε ποια σχολεία της Επαρχίας αντιμετωπίζουμε πρόβλημα καθαρά λειτουργικό δηλαδή να έχουμε κάθετη έλλειψη εκπαιδευτικών, όπου πιθανόν να υπάρχει ακόμα και κίνδυνος κλεισίματος των σχολείων.

Επίσης ενημερώστε με για το ειδικό σχολείο σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε.

 Και ενημερώστε έγκαιρα του Διευθυντές των σχολείων να στείλουν τις καταστάσεις των μεταφερομένων μαθητών διότι υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρηση π.χ. δεν έχουμε τις καταστάσεις από το 1ο Δημοτικό και 1ο  Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου, το Λύκειο Αγίου Κηρύκου, από Ράχες δεν έχουμε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία, το Δημοτικό Καρκιναγρίου και το Δημοτικό Ευδήλου.                                     

                                                                       Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ     

                                                                                       ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΜΦΙΛΗΣ

Σχολιάστε Ελεύθερα