Γ. Μπουρνούς:Να στηριχθούν οικονομικά οι 1.706 αποκλεισμένες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου

Ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, κατέθεσε ο βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς, για την ανάγκη οικονομικής στήριξης των 1.706 επιχειρήσεων του Βορείου Αιγαίου, που αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη νόσο COVID-19 στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου». Την ερώτηση συνυπέγραψε ο βουλευτής Ν. Χίου, Ανδρέας Μιχαηλίδης.

Μετά την πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κατατέθηκαν συνολικά 3.823 αιτήσεις, εγκρίθηκαν μόνο οι 1.785, ποσοστό μικρότερο του 50% (46,69%). Εκτός των 332 αιτήσεων που απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, οι υπόλοιπες 1.706 αιτήσεις αξιολογήθηκαν κάτω από τη βάση του 21.70, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν από το πρόγραμμα λόγω ανεπάρκειας πόρων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας, απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσεις και τη συμβολή έμπειρων μελετητικών γραφείων, δηλαδή πρόσθετη οικονομική δαπάνη για τις ήδη επιβαρυμένες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Όπως σημειώνει ο κ. Μπουρνούς, “οι 1.706 επιχειρήσεις, που πληρούσαν τους όρους του προγράμματος, αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω περιορισμένης πίστωσης, συγκαταλέγονται σε αυτές, που, κατά κοινή ομολογία, απειλούνται άμεσα με οριστική παύση της δραστηριότητάς τους. Έτσι θεωρείται  επιτακτική η ανάγκη για την επιχορήγηση αυτών των επιχειρήσεων, όχι μόνο για τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους σε αυτές, αλλά και για τις τοπικές οικονομίες των νησιών του Βορείου Αιγαίου, που έχουν περιέλθει σε ιδιαίτερα δεινή κατάσταση” Και καταλήγει ο βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ: “Επιπλέον, πολλοί ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών πληττόμενων επιχειρήσεων αποκλείστηκαν από την επιχορήγηση, είτε εξαιτίας της μη συμπερίληψης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τους στο πρόγραμμα, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια όπως θεσπίστηκαν, είτε λόγους τυπικών παραλείψεων.”

Ο κ. Μπουρνούς καλεί τον αρμόδιο υπουργό να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι 1.706 αποκλεισμένες επιχειρήσεις του Βορείου Αιγαίου, αλλά και να εκπονήσει νέο σχετικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης, που να συμπεριλαμβάνει και τις μικρές επιχειρήσεις, των οποίων ο ΚΑΔ εξαιρέθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα