Το ΤΕΕ για το κολυμβητήριο Μυτιλήνης

Να μην προχωρήσει στην μετατροπή του κλειστού κολυμβητηρίου σε κλειστό γυμναστήριο – αθλητικό πολυχώρο καλεί τον Δήμαρχο Μυτιλήνης, Στρατή Κύτελλη, το Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ.

Στο Master plan του λιμανιού, αναφέρει το ΤΕΕ προβλεπόταν η κατεδάφισή του και στη θέση του, η ανέγερση ενός μικρότερου κτηρίου ως χώρος αναμονής επιβατών και προσθέτει ότι μετά την ακύρωση του master plan, παρατηρείται μία προσπάθεια διάσωσης του κτηρίου με μία όμως οριακά εμμονική θα έλεγε κανείς πρόθεση να αναβιώσει ως χώρος άθλησης.

Προκειμένου δε, να ισχυροποιήσει την θέση του το ΤΕΕ επικαλείται τους ακόλουθους λόγους:

  1. Το εν λόγω κτήριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, χωρίς οικ. άδεια και χωρίς χρήσεις γης, μέσα στο λιμένα της πόλης, μιας πόλης σύγχρονης, με όλους τους κανόνες ασφαλείας που απαιτούνται πριν και μετά τον απόπλου των πλοίων, και που σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προστίθεται φόρτος όχλησης, από άλλη δραστηριότητα μέσα στην χερσαία ζώνη λιμένα (Χ.Ζ.Λ).
  2. Το κτήριο αυτό, σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με το περιβάλλον του χώρου, κρύβοντας στον ταξιδιώτη που έρχεται με το πλοίο, τα Νεοκλασικά κτήρια, το Μεσαιωνικό Κάστρο της πόλης με την ζώνη προστασίας των 500μ, (απαιτείται έγκρισης παρέκκλισης από την ΕΦΑ Λέσβου), καθώς και το αλσύλλιο που το περικλείει.
  3. Πολεοδομικοί όροι: Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α.Α.Π 393/2012 (επισυνάπτεται), αναφέρεται ότι για το Ο.Τ.1, που είναι το εν λόγω κολυμβητήριο συντελεστής δόμησης, αλλά και κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%, που σημαίνει ότι , εφόσον, ξεπεραστεί ο σκόπελος της νομιμοποίησης – τακτοποίησης του κτίσματος, και η μελέτη στατικής επάρκειας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι διώροφο με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και γενικά πολυχώρος, λόγω έλλειψης δόμησης.
  4. Το κρίσιμο ερώτημα του ζητήματος της επισκευής ή ανακατασκευής του Κολυμβητηρίου στο λιμένα Μυτιλήνης έχει τεχνικοοικονομικό χαρακτήρα με δύο σκέλη: Το πρώτο σκέλος αφορά στη σύγκριση κόστους ανακατασκευής ή επισκευής και το δεύτερο στην απόσβεση της δαπάνης. Για το πρώτο σκέλος ακολουθείται ο κοινά αποδεκτός δείκτης συσχέτισης, δ, ο οποίος συσχετίζει τα σχετικά κόστη με την ηλικία του κτηρίου και το προσδόκιμο της λειτουργίας του. Η κρίσιμη τιμή είναι δcr = 0.8 τιμές μικρότερες του 0.8 υποδεικνύουν ότι το κτήριο συμφέρει να επισκευαστεί, ενώ μεγαλύτερες τιμές υποδεικνύουν ότι η ανακατασκευή είναι περισσότερο συμφέρουσα. Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται (Υ.Δ.Ε., 1978):

δ= def * Ej/(Ej-Ηλ), όπου

def = ke/kd, o λόγος του κόστους επέμβασης προς το κόστος ανακατασκευής

Ej είναι το προσδόκιμο λειτουργίας

Ηλ είναι η ηλικία της κατασκευής

Για την εκτέλεση των υπολογισμών χρειάζεται να γίνουν κάποιες λογικές παραδοχές, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές προκαταρκτικές μελέτες για την επισκευή ή/και την ανακατασκευή του κτηρίου.

Παραδοχές:

  1. def = ke/kd, o λόγος του κόστους επέμβασης προς το κόστος ανακατασκευής: Το κτήριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας το 1970 και παρέμεινε λειτουργικό μέχρι το 2012. Εκτοτε παραμένει εγκαταλελειμμένο (περίπου 9 χρόνια) χωρίς καμία συντήρηση ή επισκευή. Η συνεχής έκθεση στο ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον λόγω της παραθαλάσσιας θέσης έχει κορώσει το σκυρόδεμα με χλωριόντα (γι’ αυτό και όλα τα δημόσια κτήρια συνάθροισης κοινού βρίσκονται το δυνατόν μακρύτερα από την θάλασσα για αποφυγή προσφυγής θειικού οξέος). Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην κατάσταση του σιδηρού οπλισμού και χρειάζεται εκτεταμένη έρευνα για την εκτίμηση της στατικότητας και τη δυνατότητα επισκευής. Θεωρώντας, ελπιδοφόρα, ότι το κτήριο επισκευάζεται, το κόστος των απαιτούμενων επεμβάσεων δεν θα υπολείπεται σημαντικά από το κόστος ανακατασκευής. Επομένως, μία ευνοϊκή εκτίμηση θα ήταν def = 0.75.
  2. Προσδόκιμο Λειτουργίας: Ένα κολυμβητήριο είναι μία υποδομή για τον Δήμο. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα τέλους χρήσης. Ως εκ τούτου το προσδόκιμο λαμβάνεται ίσο προς το προσδόκιμο κάθε υποδομής, δηλ. Ej= 100 έτη.
  • Ηλικία: Το κτήριο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70, επομένως η ηλικία του είναι Ηλ=50 έτη.

Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές, ο δείκτης συσχέτισης υπολογίζεται:

δ= 0.75*100/(100-50) => δ=1.50 > δcr=0.8

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα