Ξεκινά η απογραφή πληθυσμού και κτιρίων

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021 είναι προγραμματισμένη απογραφή στην Ελλάδα που θα διεξαχθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως μέρος της ευρύτερης απογραφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2021. Θα διενεργηθεί από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 23 Νοεμβρίου 2021, ενώ θα έχει προηγηθεί Απογραφή Κτιρίων από την 1η Ιουλίου έως την 10η Αυγούστου 2021.

Όπως και με την απογραφή του 2011, θα καταγραφεί ο αριθμός των κατοίκων στη χώρα, ερευνώντας επίσης για τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά στοιχεία του πληθυσμού, καθώς και θα εξακριβωθεί ο τύπος των κτιρίων που υπάρχουν στο διαθέσιμο απόθεμα της χώρας. Οι απογραφείς θα συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών για την απογραφή. Το σύνολο των αποτελεσμάτων θα είναι διαθέσιμο στις 31 Μαρτίου 2024.

Οι τεχνολογίες έξυπνων κινητών και γεωτοποθεσίας θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διενεργήσουν την απογραφή. Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, για την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 25 ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 12 ης Ιουλίου 2021.

Πληροφορίες για την διαδικασία εδώ

Σχολιάστε Ελεύθερα