Πρόσκληση κατάθεσης εργασιών στο 13ο πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών

Το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών καλεί:  επιστήμονες, ερευνητές εμπειρογνώμονες και μελετητές να καταθέσουν τις εργασίες τους για να παρουσιαστούν στο 13ο πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών.

Τόπος και χρόνος  διοργάνωσης συνεδρίου:  Ιωάννινα Νοέμβριος 2021

Θα επιλεγούν έως 5 το πολύ παρουσιάσεις / εργασίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή θα δοθεί εάν το θέμα αφορά Ελληνικά Μικρά Νησιά, η καινοτομία του θέματος και η έρευνα που προκύπτει από την Εργασία.

Διεύθυνση αποστολής:  PRESIDENT@SMALLISLAND.EU

Ημερομηνία κατάθεσης εργασιών: 

  1. Περίληψη εργασίας ( έως 150 λέξεις) έως 15 Αυγούστου 2021.
  2. Κατάθεση της εργασίας έως  15 Οκτωβρίου 2021.
  3. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιασθεί η εργασία σας η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά ομιλίας. Η εργασία μπορεί να είναι μεγαλύτερο κείμενο από αυτό που θα παρουσιασθεί κατά την ομιλία σας στο Συνέδριο.  Η συνολική ομιλία σας θα συμπεριλήφθη στα πρακτικά του Συνεδρίου ( σε έντυπη η Ηλεκτρονική Μορφή)
  4. Για να γίνει δεκτή μια  εργασία πρέπει να συνοδεύεται:
  5. Στοιχεία του Συγγραφέα ( η ομάδας )της Εργασίας
  6. Βεβαίωση ότι η Εργασία είναι πρότυπη και δική τους
  7. Σύντομο Βιογραφικό του ( Των ) Συγγραφέων
  8. Συνοδευτική Επιστολή από 2 καθηγητές ή Εμπειρογνώμονες ή Δημοσιογράφους ερευνητές  με σχετικό αντικείμενο.
  9. Στοιχεία επικοινωνίας

Σχολιάστε Ελεύθερα