Μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας έως 30 Απριλίου από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας έως 30 Απριλίου από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει ότι: A) Οι επιχειρήσεις (ξενοδοχειακά καταλύματα, κέντρα αναψυχής, επιχειρήσεις θαλασσίων μέσων αναψυχής) που δικαιούνται απευθείας μίσθωση έκτασης αιγιαλού και παραλίας μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου έως 30/04/2022. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυναφθούν στην σύμβαση παραχώρησης είναι τα εξής:

· Απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη ή τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα αποτυπώνονται ο παραχωρούμενος χώρος αιγιαλού με αναφορά στις συντεταγμένες του και το εμβαδόν του.

· Άδεια λειτουργίας/γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

· Έναρξη δραστηριότητας επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001.

· Πιστοποιητικό περί μη οφειλής στον Δήμο.

Το μίσθωμα για το έτος 2022 καθορίζεται στο 65 % του ετήσιου ανταλλάγματος (παρ. 3 άρθρο 75 του Ν.4916/2022 (ΦΕΚ Α’ 65/28-03-2022).

Επίσης,

B) Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη συμβάσεις τριετίας ή διετίας οι οποίες λήγουν την 31-12-2022, θα πρέπει να καταβάλουν το αντάλλαγμα χρήσης έτους 2022 εντός των ημερομηνιών που ορίζεται στα συμφωνητικά τους (1η δόση μέχρι 31/03/2022, 2η δόση μέχρι 30/04/2022, 4η δόση μέχρι 31/05/2022).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, αρμόδιοι υπάλληλοι: Σαραντίδη Λαμπρινή Τηλ: 22733.50136 – Τζιώτης Μαρίνος Τηλ: 22733.50147.

Σαμιακό βήμα

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
CHP Adblock Detector Plugin | Codehelppro