Αλιεία με μηχανότρατες σε προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου

Το ινστιτούτο Αρχιπέλαγος σε σχετική αναφορά του παρουσιάζει αναφορές διεθνών ινστιτούτων όπου φαίνεται ότι γίνονται ανεξέλεγκτες και παράνομες αλιείες σε περιοχές που είναι προστατευόμενες.

Αλιεία με μηχανότρατες σε προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου

Το ινστιτούτο ζητά να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια, ωστέ να δοθεί τέλος στην παράνομη αλιεία στη Μεσόγειο. Στην αναφορά του ινστιτούτου στο θέμα φαίνεται ότι τα μέλη του Med Sea Alliance– μία διεθνής συμμαχία μη κυβερνητικών φορέων, μέλος του οποίου είναι και το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος – έφτιαξαν έναν άτλαντα δεδομένων στον οποίο για πρώτη φορά απεικονίζονται οι περιοχές όπου απαγορεύεται η αλιεία με μηχανότρατα στη Μεσόγειο και παράλληλα διερευνώνται τα περιστατικά παράνομης αλιείας σε αυτές τις περιοχές.

Ο Άτλαντας του Med Sea Alliance είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο για τη χαρτογράφηση πιθανών και επιβεβαιωμένων παραβάσεων από μηχανότρατες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η αλιεία με τη χρήση του συγκεκριμένου αλιευτικού εργαλείου, για την προστασία ευάλωτων οικοτόπων και υπεραλιευμένων ιχθυαποθεμάτων. Η δημοσίευση του Άτλαντα γίνεται εν όψη της 45ης συνάντησης της GFCM* (Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο) που είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη διαχείριση της αλιείας στη Μεσόγειο.

Ο Άτλαντας αυτός δείχνει ότι περισσότερες από 350 περιοχές της Μεσογείου στις οποίες ισχύουν μόνιμες απαγορεύσεις για την αλιεία με μηχανότρατα σύμφωνα με το MedReAct και δεδομένα από αλγόριθμους που ανέπτυξε το Global Fishing Watch για την αξιολόγηση πιθανών παραβάσεων, υπάρχουν πιθανές και επιβεβαιωμένες παραβιάσεις σε περιοχές που κανονικά είναι μόνιμα κλειστές για αλιεία με μηχανότρατα στη Μεσόγειο.

Παρόλο που η παρακολούθηση σκαφών δεν είναι εφικτή όταν αυτά δεν κάνουν χρήση του συστήματος εντοπισμού AIS ή το απενεργοποιούν εσκεμμένα, όπως συμβαίνει συχνά στα ελληνικά νερά και επιβεβαιώνεται σύμφωνα με πολυετείς καταγραφές του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος”, ο Άτλαντας και η σχετική έρευνα παρουσιάζουν σαφή δεδομένα που συνιστούν την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων.

Τα μέλη του Med Sea Alliance καλούν τις κυβερνήσεις να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία των περιοχών όπου απαγορεύεται η αλιεία με μηχανότρατα, μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας και καλύτερης εφαρμογής της νομοθεσίας. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου τα ευρήματα του Άτλαντα υποδεικνύουν πιθανές παραβάσεις, οι αρχές θα πρέπει να διερευνήσουν και να επιβάλουν τις ανάλογες κυρώσεις.

Με το 75% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου να έχει ήδη υπεραλιευθεί η καταπολέμηση των παράνομων, ανεξέλεγκτων και καταστρεπτικών αλιευτικών πρακτικών είναι απαραίτητη όχι μόνο για την ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων, αλλά και για την προστασία της μοναδικής βιοποικιλότητας της Μεσογείου και των τοπικών κοινωνιών, η επιβίωση των οποίων εξαρτάται από τους θαλάσσιους πόρους.

Διαβάστε το αναλυτικό δελτίο του Med sea alliance

Loading

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.