2 ακόμα ερωτήσεις τη Λαϊκής συσπείρωσης Ικαρίας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας απευθύνει άλλες δύο ερωτήσεις στον δήμαρχο Ικαρίας για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών. Είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα μετά την «διαρροή» εγγράφων που αφορούν το ζήτημα αυτό, και βασικό άξονα έχουν ότι οι δύο χωματερές «ΧΥΤΥ» στο νησί μας, με υπογραφή δημάρχου είναι παράνομες, αν και λειτουργούν. Η Λαϊκή συσπείρωση έχει απευθύνει άλλο ένα ερώτημα που δημοσιέυσαμε στις 2 Νοεμβρίου του 2022.

2 ακόμα ερωτήσεις τη Λαϊκής συσπείρωσης Ικαρίας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων

Οι δύο ερωτήσεις που ακολουθούν υπογράφονται από τον επικεφαλή της παράταξης Νίκο Λαρδά. Στην πρώτη ερώτηση ο Νίκος Λαρδάς ζητάει από τον δήμαρχο να δώσει ουσιαστικά εκτενέστερες πληροφορίες σχετικά με την χρηματοδότηση του κεντρικού ΧΥΤΥ του νησιού που θα δέχεται, σύμφωνα με την ερώτηση πάντα, επεξεργασμένα απόβλητα. Αν υπάρχει τέτοιο σχέδιο καλό πάντως είναι να κατατεθεί και να το γνωρίζουμε οι πόλίτες, φανταζόμαστε ότι δεν υπάρχει απόρρητο σε αυτή την διαδικασία.

Η ερώτηση του Νίκου Λαρδά έχει ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε

Στην συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου υποστηρίξατε σε σχετική με τα Αστικά στερεά απόβλητα του νησιού συζήτηση, ότι αναζητάτε χρηματοδοτικό εργαλείο για τα αναγκαία έργα που απαιτεί ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων. Αφού σας υπενθυμίσουμε σχετική με το θέμα ερώτηση μας από της 15 Φεβρουαρίου 2022 (Αρ. Πρωτ : 688/16-2-2022) που κατά την προσφιλή σας τακτική ουδέποτε απαντήθηκε, επανερχόμαστε θέτοντας υποψιν σας τα εξής .

Όπως γνωρίζεται τον Νοέμβριο του 2021 μετά από τρία χρόνια ολοκληρώθηκε από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου η επανέκδοση των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ». Κατόπιν αυτής της εξέλιξης ανοίγει (για τρίτη φορά μετά το 2012 και το 2017) ο δρόμος για την αναζήτηση χρηματοδότησης για τα αναγκαία έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ικαρίας.

Υπενθυμίζουμε ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί το 2017σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή), και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Υπενθυμίζουμε ότι η πρόταση περιλαμβάνει την δημιουργία και λειτουργία του κεντρικού ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, της Ικαρίας που θα δέχεται επεξεργασμένα απόβλητα και τα αναγκαία συνοδα έργα. Για την υλοποίηση της Πράξης θα απαιτηθεί η υλοποίηση δεκατριών (13) υποέργων που παρουσιάζονται παρακάτω :

 1. Απαλλοτριώσεις για την απόκτηση της απαιτούμενης έκτασης που συνολικά ανέρχεται στα 131 στρέμματα.
  2.Κατασκευή του ΧΥΤΥ, στα πλαίσια του οποίου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών για :
 • Διαμόρφωση λεκάνης υποδοχής απορριμμάτων
 • Στεγανοποίηση της επιφάνειας της απορριμματικής λεκάνης
 • Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου συλλογής των στραγγισμάτων στον πυθμένα και πρανή του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ
  -Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας των συλλεγόμενων στραγγισμάτων.
 • Σύστημα συλλογής και διάθεσης του παραγόμενου βιοαερίου.
 • Κατασκευή των απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων και έργων υποδομής.
  -Κατασκευή εσωτερικού μόνιμου δικτύου οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του έργου.
  -Δημιουργία αντιπυρικής ζώνης 10 μέτρων και λοιπών μέτρων αντιπυρικής προστασίας.
 • Περίφραξη του χώρου και πύλες εισόδου.
  -Αποστράγγιση των ομβρίων που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή.
  -Δενδροφύτευση, όπου απαιτείται, για τοπική προκάλυψη και απομόνωση του χώρου.
  -Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  -Εσωτερικό δίκτυο οδοποιΐας, συνολικού μήκους 223,8 μέτρων.
  3.Κατασκευή της Οδού Πρόσβασης, συνολικού μήκους 2,889 χιλιομέτρων, με τρεις ισόπεδους κόμβους.
  4 Σύνδεση με το δίκτυο ΔΕΗ
  5 Σύνδεση με το δίκτυο ΟΤΕ
  6.Σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης.
 1. Εκπόνηση Τεχνικών και Υποστηρικτικών Μελετών που αφορούν α) τις αποκαταστάσεις των υφιστάμενων ΧΑΔΑ, β) την κατασκευή και λειτουργία των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και γ) την κατασκευή και λειτουργία των Μονάδων Κομποστοποίησης Ικαρίας.
  8.Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Αγίου Κηρύκου.
  9.Το έργο της αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ευδήλου.
  10.Τα έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ραχών και κατασκευής υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Ραχών.
  11.Κατασκευή υποδομής σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδας κομποστοποίησης Αγίου Κηρύκου.
  12.Προμήθεια εξοπλισμού κινητών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μονάδων κομποστοποίησης Ικαρίας.
  13.Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης.

Με δεδομένο ότι η πρόταση είναι ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα:

-Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την διαχειριστική αρχή για την αξιολόγηση της πρότασης που έχει υποβληθεί στο Ε.Π του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», και «μπλόκαρε» λόγο της προσφυγής στο ΣΤΕ?

-Υπάρχει κάποια ενημέρωση από τα συναρμόδια υπουργεία(ΥΠ.ΕΣ –ΥΠΕΝ) σχετικά με την χρηματοδότηση των αναγκαίων αυτών έργων ?

-Αν δεν υπάρχει τίποτα από τα προηγούμενα, γιατί δεν υποβλήθηκε πρόταση (σε συνεργασία με την περιφέρεια Β. Αιγαίου η την ΔΙΑΝΟΧ)στην πρόσκληση «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» (14.6i.27.8.1.3, ΟΠΣ 3352) που αφορούσε και την Δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία τους, όπου σύμφωνα με την 4η τροποποίηση της πρόσκλησης (16/12/2021) η ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων έληγε την 1/7/2022?

Η δεύτερη ερώτηση του Νίκου Λαρδά έχει να κάνει σχετικά με την προσφυγή στο ΣΤΕ κατά των αναγκαίων έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Ικαρίας, όπου έχι ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε, αφού σας υπενθυμίσουμε σχετική με το θέμα ερώτηση μας από 31/5/2022 (Αρ. Πρωτ : 2692) που ουδέποτε απαντήθηκε, επανερχόμαστε υπενθυμίζοντας ότι για τα συγκεκριμένα έργα είχε υποβληθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη».

Η πρόταση αυτή δεν αξιολογήθηκε από την διαχειριστική αρχή γιατί κατά των έργων έγινε προσφυγή στο ΣΤΕ, το οποίο έκανε δεκτή την προσφυγή για τυπικούς λογούς (έκδοση περιβαλλοντικών όρων το 2012 από αναρμόδια αρχή),και έτσι το 2018 ξεκίνησε η διαδικασία επανέκδοσης των περιβαλλοντικών όρων.

Το γεγονός ωστόσο ότι η πρόταση είναι ξανά ώριμη, καθώς έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί το σύνολο των μελετών και έχουν εγκριθεί εκ νέου οι αναγκαίοι Περιβαλλοντικοί Όροι. Το τελευταίο διάστημα έρχονται να υποδαυλίσουν φήμες σχετικά με την εκ νέου προσβολή στο ΣΤΕ των περιβαλλοντικών όρων του έργου: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» και του συνοδού έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΙΚΑΡΙΑΣ».

Κατόπιν αυτών και προκειμένου να έχουμε σαφή και έγκυρη ενημέρωση, υποβάλουμε στην διοίκηση του δήμου τα ακόλουθα ερωτήματα :

-Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, το ΣΤΕ, η οποιονδήποτε άλλο φορέα, σχετικά με την κατάθεση προσφυγής εναντίον των περιβαλλοντικών όρων των έργων?

-Αν δεν υπάρχει κατόπιν της προηγούμενης ερώτησης μας, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η διοίκηση ώστε να ενημερωθεί επισήμως?

-Τέλος πως προτίθεται να παρέμβει η διοίκηση του Δήμου, ακόμα και αν η προσφυγή δεν κινείται εναντίον του Δήμου, αφού έχουμε άμεσο ενδιαφέρον για την κατασκευή αυτών των αναγκαίων για την διαχείριση των απορριμμάτων έργων?


Υ.Γ: Εμείς αν και έχουμε επιβάλλει το σχετικό εμπάργκο στις δηλώσεις της αρχής του Δήμου Ικαρίας, εαν ποτέ θελήσει να απαντήσει στα σχετικά ερωτήματα ή θελήσει να δώσει στη δημοσιότητα σχετικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμάτων του νησιού, πολύ ευχαρίστως να σπάσουμε το εμπάργκο και να ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας. Στην ερώτηση που μπορεί να γίνει, εαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι, συμπεριλαμβανομένου προφανώς και των δημάρχων του ΚΚΕ-Λαϊκή Συσπείρωση, έλυσαν το θέμα. Η απάντηση είναι πως όχι, το ζήτημα των σκουπιδιών είναι διαχρονικό, λύσεις σταθερές δεν δόθηκαν ποτέ, όλες ήταν προσωρινές. Αν θέλει λοιπόν να πρωτοτυπήσει η σημερινή δημοτική αρχή ας δώσει λύση μόνιμη ή τελοσπάντων μακράς πνοής και τότε θα ανέβει στην εκτίμηση και των πολιτών του νησιού μας.

One thought on “2 ακόμα ερωτήσεις τη Λαϊκής συσπείρωσης Ικαρίας σχετικά με την διαχείριση των απορριμμάτων

 1. αυτό το Υ.Γ. κρύβει όλη την ουσία και προσυπογράφω… ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα!

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock