Απάντηση σε ερώτηση της Ελληνικής λύσης για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο

Απάντηση σε ερώτηση της Ελληνικής λύσης για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο έδωσε ο Χάρης Θεοχάρης.

Απάντηση σε ερώτηση της Ελληνικής λύσης για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο

Η απάντηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.272/28-7-2023 Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Βελόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των φορολογικών και τελωνιακών μέτρων που ισχύουν. Στις διατάξεις του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα (ν. 2960/2001) ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Επίσης, υπάρχουν ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τα αεροσκάφη που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Τα αεροσκάφη που προέρχονται από τρίτη χώρα έχουν δικαίωμα να πραγματοποιούν πτήσεις -για εμπορικούς ή ιδιωτικούς σκοπούς-, να εισέρχονται και να εξέρχονται από διεθνή αερολιμένα, που τελεί υπό την επιτήρηση και τον έλεγχο των τελωνειακών αρχών, εν προκειμένω αερολιμένας Σάμου. Η ΑΑΔΕ είναι αρμόδια για την τήρηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και ΦΠΑ, και την τήρηση τελωνειακών διαδικασιών και διατυπώσεων για τα αεροσκάφη που εισέρχονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Για την πληρότητα της απάντησης προς την Ελληνική Αντιπροσωπεία, επισυνάπτεται το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Γ 1099904/8-8-2023 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Loading

Σχολιάστε Ελεύθερα

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.