Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής κατά της Ερημοποίησης

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπύρου Λιβανού, συγκροτείται Εθνική Επιτροπή κατά της Ερημοποίησης. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση του 1ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά της Ερημοποίησης.

Το πλαίσιο αντικειμένου της επιτροπής αυτής είναι η διαμόρφωση πολιτικών καταπολέμησης της ερημοποίησης και η εξειδίκευση δράσεων, η συνδρομή στη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων της Χώρας στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα, η γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την καταπολέμηση της ερημοποίησης που παραπέμπεται σε αυτή από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η Επιτροπή, η οποία είναι Δεκαπενταμελής και η θητεία της είναι 12μηνη. Η επιτροπή αποτελείται από:

 1. Την Ελένη Μπριασούλη-Καπετανάκη (Πρόεδρος), Kαθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 2. Τον Κωνσταντίνο Κοσμά, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος-Εδαφολόγος.
 3. Τον Πάνο Πανάγο, Ερευνητή του Institute for Environment and Sustainability, Joint Research Center-EUROPEAN SOIL DATA CENTER, European Commission.
 4. Τον Χρήστο Καρυδά, Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Τηλεπισκόπισης του Τμήματος Research & Development της ECODEV S.A.
 5. Τον Πρόδρομο Ζάνη, Καθηγητή Μετεωροσκοπίου του Τμήματος Γεωλογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 6. Τον Βασίλειο Παπαναστάση, Δασολόγο Ομότιμο Καθηγητή Λιβαδοπονίας – Λιβαδικής Οικολογίας, στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 7. Τον Χρήστο Καραβίτη, Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός.
 8. Τον Ορέστη Καΐρη, Δρ. Γεωπόνο-Εδαφολόγο, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 9. Τον Γιάννη Παναγόπουλο, Ερευνητή του Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
 10. Τον Ευάγγελο Τζιρίτη, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 11. Τον Γεώργιο Μιγκίρο, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωλόγος.
 12. Τον Μαρίνο Κριτσωτάκη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης.
 13. Τον Βασίλειο Ασχονίτη (Γραμματέας), Εντεταλμένο Ερευνητή Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 14. Τον Κωνσταντίνο Παγώνη, Γεωπόνο, τέως Πανεπιστημιακό.
 15. Τον Αθανάσιο Κούγκολο, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
 16. Τον Ιωάννη Σπιλάνη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος-

Σχολιάστε Ελεύθερα