Προχωρά στην αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό στο σχολείο του Κοκκαρίου ο Δήμος Αν. Σάμου

Στη δημοπράτηση του έργου: «Στατική Ενίσχυση σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοκκαρίου», προχωρά ο Δήμος Ανατολικής Σάμου με τη στατική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Κοκκαρίου σε κατηγορία Β1, ύψους 256.565 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της επιχορήγησης ΟΤΑ για «πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».

Στόχος  του Δήμου είναι να αποκατασταθούν πλήρως οι ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό σε όλα τα σχολικά κτίρια και να ξεπεραστούν τα προβλήματα λειτουργικότητας τους, με πρώτο το σχολείο του Κοκκαρίου όπου άμεσα θα  ξεκινήσουν οι εργασίες.

ΕΡΤ

Σχολιάστε Ελεύθερα